Wydatki na bezpańskie psy w gminie Włoszczowa nie są małe.

90 tysięcy złotych na bezpańskie psy i koty w gminie Włoszczowa. Program przynosi efekty

90 tysięcy złotych, to jest o 10 tysięcy więcej, niż w ubiegłym roku przeznaczy gmina Włoszczowa na opiekę dla bezdomnych zwierząt.

Różnica zostanie przeznaczona na odławianie bezpańskich zwierząt i sterylizację. We wtorek, 25 lutego na sesji Rady Miejskiej radni przyjęli jednogłośnie Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, który jest obowiązkiem gmin, wynikającym z przepisów ustawy o ochronie zwierząt.

Program ten, jak twierdzi włoszczowski magistrat, przynosi rezultaty, bowiem w ubiegłym roku odłowiono 45 psów – o 15 mniej, niż w roku 2018. Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszy się sterylizacja i kastracja zwierząt. W ubiegłym roku było 159 wniosków. Dzięki programowi wysterylizowano 39 psów i 96 kotów. W tym roku jest już 60 złożonych wniosków.

Gmina Włoszczowa będzie realizowała program w partnerstwie ze schroniskiem dla zwierząt w Suchedniowie, gabinetem weterynaryjnym Reksio we Włoszczowie, organizacjami pozarządowymi oraz opiekunami społecznymi, zajmującymi się dokarmieniem kotów wolno żyjących.

/RB/

Ile kosztują gminę bezpańskie psy i koty 
odławianie i przekazywanie do schroniska na rok – 58 000 złotych
w tym:
wyłapanie jednego psa – 150 zł
utrzymanie psa w schronisku – 1350 zł
utrzymanie szczeniaka – 600 zł
transport (za 1 kilometr liczony od siedziby firmy)  – 1 zł

sterylizacja i usypianie ślepych miotów - 25 000 zł
zdarzenia drogowe – 3000 zł
opieka nad kotami – 1000 zł
działania edukacyjne – 1000 zł
UDOSTĘPNIJ