Wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski podczas spotkania informacyjnego w gminie Krasocin (fot. archiwum prywatne).

Akcja informacyjna #Nowa Piątka w powiecie włoszczowskim

W dniach 25-27 marca pracownicy Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na czele z wicewojewodą świętokrzyskim Bartłomiejem Dorywalskim odwiedzili wszystkie gminy naszego powiatu w ramach promocji programu rządowego #Nowa Piątka.

Podczas organizowanych spotkań mieszkańcy sześciu gmin powiatu włoszczowskiego otrzymali ulotki oraz broszury informujące o programach wchodzących w skład programu rządu premiera Mateusza Morawieckiego #Nowa Piątka. To pakiet rządowych programów, które promuje wojewoda Agata Wojtyszek z zespołem współpracowników. A są to:

Emerytura +” – świadczenie, które będzie przyznane wszystkim osobom pobierającym emerytury i renty, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Kolejne oczekiwane przez wiele rodzin świadczenie to „500+” na każde dziecko. Już w lipcu tego roku każda rodzina ma otrzymać nieopodatkowane 500 złotych miesięcznie na pierwsze i każde kolejne dziecko do 18. roku życia, bez względu na dochody.

Trzecie świadczenie to „Niższy Pit” – to obniżenie obciążeń podatkowych osób pracujących. Dzięki temu rozwiązaniu, jak informuje rząd, 97 procent Polaków otrzyma wyższe wynagrodzenie za pracę.

Młodych przedsiębiorców ucieszy na pewno program „Bez Pit dla młodych” (tak zwany PIT 0%). Chodzi o to, że osoby pracujące, do 26. roku życia, będą zwolnione z podatku PIT.

Ostatnie proponowane przez państwo świadczenie to „Połączenia Lokalne”, czyli przywrócenie połączeń autobusowych. Ma być utworzony fundusz, dzięki któremu będzie możliwe przywrócenie połączeń autobusowych w wielu polskich samorządach.

/RB/

UDOSTĘPNIJ