Na hali biostabilizatorów: (od lewej) Grzegorz Dziubek, Wiktor Fatyga, Dariusz Górski i Tomasz Kwiatkowski.

Będą produkować paliwo… ze śmieci. Kończy się budowa imponującej hali do przetwarzania odpadów komunalnych za Włoszczową

W Zakładzie Przetwarzania Odpadów Komunalnych Kępny Ług kończy się budowa hali rozładunku i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych o powierzchni 2000 metrów kwadratowych. Zakład ma zamiar produkować z odpadów paliwo alternatywne na własne potrzeby.

Dzięki temu odpady będzie można zagospodarować w sposób ekologiczny, produkując dodatkowo paliwo alternatywne, między innymi na potrzeby wytwarzanie energii elektrycznej oraz ogrzewania hali, co zdecydowanie poprawi gospodarkę odpadami we Włoszczowie.

W ramach inwestycji wybudowano już halę o powierzchni 2000 metrów kwadratowych oraz płytę kompostową o powierzchni 1000 m2, gdzie odpady będą poddawane biologicznemu procesowi przetwarzania.

Powstanie też myjnia, która poprawi czystość i bezpieczeństwo oraz nowa waga dla pojazdów, wyposażona w sygnalizację świetlną.

Trwają również prace przy budowie wiat magazynowych i instalacji odgazowania czaszy składowiska. Na bieżąco realizowane są zakupy nowych maszyn i urządzeń (ładowarka kołowa, wózek widłowy).

Wartość całej inwestycji wyniesie kilkanaście milionów złotych, z czego 6,8 miliona stanowi dotacja z Unii Europejskiej. Modernizacja składowiska rozpoczęła się wiosną 2020 roku i ma zakończyć się we wrześniu tego roku.

Będzie to pierwsza tak duża inwestycja na terenie naszego zakładu, która przyczyni się do jeszcze bardziej racjonalnego i ekologicznego postępowania z odpadami – podkreśla Wiktor Fatyga, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które zarządza Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych Kępny Ług.

 

Grzegorz Dziubek – burmistrz Włoszczowy

Z wielu aspektów przedsięwzięcie to jest bardzo potrzebne. Inwestycja podyktowana jest zaobserwowaną w ostatnich latach zmianą składu odpadów komunalnych – ciągłym zwiększaniem się ilości tworzyw sztucznych w odpadach, a także zaostrzającymi się wymogami rynkowymi. Dzięki przeprowadzonej modernizacji znaczna część surowców uzyskanych w procesie segregacji odpadów komunalnych będzie wykorzystywana i przetwarzana we własnym zakresie, jak na przykład do produkcji paliwa alternatywnego. Projekt ten przyczyni się do osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm dotyczących tej dziedziny ochrony środowiska. Dzięki nowej infrastrukturze poprawią się zapewne warunki pracy zatrudnionych tam pracowników. Ale na inwestycji skorzystają też nasi mieszkańcy, ponieważ składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane w bliskiej odległości ma znaczący wpływ na miesięczną opłatę za śmieci, która w naszej gminie jest jedną z najniższych w województwie. Transportując odebrane śmieci na dalsze odległości, niewątpliwie podniosłoby to koszty opłat dla mieszkańców.

/RB/

UDOSTĘPNIJ