Ta ponad 30-letnia napowietrzna magistrala ciepłownicza zniknie w tym roku z krajobrazu Włoszczowy (fot. Rafał Banaszek).

Będzie nowa magistrala ciepłownicza we Włoszczowie. Skończą się straty na przesyle ciepła (wideo)

Do maja 2020 roku zniknie szpecąca krajobraz Włoszczowy 2-kilometrowa magistrala naziemna. Burmistrz twierdzi, że będzie oszczędniej. Uwolnią się tereny pod budownictwo oraz inwestycje. Gmina właśnie ogłosiła przetarg na modernizację sieci.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach działania „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu”. Łączna wartość nakładów finansowych wyniesie około 7,4 miliona złotych.

Dzięki pozyskaniu przez gminę Włoszczowa dofinansowania w wysokości około 4,3 miliona zmodernizowana zostanie 2-kilometrowa magistrala biegnąca ze Stolbudu do okolic basenu przy ulicy Wiśniowej. Rurociąg o mniejszej średnicy zostanie zakopany w ziemi.

Przypomnijmy, że projekt modernizacji miejskiej sieci ciepłowniczej Włoszczowy został oceniony najwyżej w Polsce w konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Modernizacja magistrali ma spowodować przede wszystkim zmniejszenie strat na przesyle ciepła, które rocznie wynoszą tutaj około 400 tysięcy złotych. Ponadto, 30-letni rurociąg szpeci krajobraz Włoszczowy i ogranicza wykorzystanie atrakcyjnych terenów pod inwestycje.

Przedsięwzięcie to ma być zrealizowane do maja 2020 roku. Remont sieci zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. Pierwszy obejmie przebudowę istniejącej magistrali napowietrznej na magistralę wykonaną z rur preizolowanych ułożoną w gruncie.

Drugi ma polegać na likwidacji trzech istniejących węzłów cieplnych i utworzeniu 44 węzłów indywidualnych wraz z wymianą 1,5 kilometra osiedlowych sieci niskoparametrowych na wysokoparametrowe na terenie osiedli Brożka i Broniewskiego.

Warto podkreślić, że właścicielem sieci dalej będzie gmina Włoszczowa, a jej dzierżawcą – firma Stolbud, która do 2025 roku – zgodnie z zawartą umową – będzie produkować, przesyłać i rozprowadzać ciepło w mieście.

Dzięki tej inwestycji, jak twierdzą władze gminy, zakończy się wreszcie wieloletnia batalia o zapewnienie ciepła dla mieszkańców bloków na osiedlach Brożka, Broniewskiego, Armii Krajowej oraz budynków użyteczności publicznej (szpitala, basenu, szkół, czy Domu Kultury).

 

Grzegorz Dziubek – burmistrz Włoszczowy

“Realizacja tej inwestycji ważna jest z dwóch aspektów. Pierwszy to zmniejszenie strat na przesyle ciepła, co przełoży się na oszczędności i efektywność cieplną. Drugi aspekt to uwolnienie terenów, które są obecnie zablokowane przez rurociąg napowietrzny. Mam nadzieję, że tereny te będą przedmiotem zainteresowań przedsiębiorców, ale również zostaną wykorzystane pod mieszkalnictwo indywidualne i wielorodzinne, z którym to problemem boryka się Włoszczowa od lat”.

 

Rafał Banaszek

 

 

 

UDOSTĘPNIJ