Ulica Ogrodowa w mieście doczeka się nowego asfaltu i przede wszystkim chodnika.

Będzie przebudowana ulica Ogrodowa we Włoszczowie. Władze powiatu spotkały się z mieszkańcami

10 marca władze samorządowe powiatu oraz przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych spotkali się z mieszkańcami ulicy Ogrodowej w sprawie planowanej rozbudowy tej drogi. W spotkaniu uczestniczył też projektant.

Mieszkańcy wyrażali swoje uwagi do zaproponowanej koncepcji rozbudowy drogi. Głównym postulatem było zaprojektowanie chodnika na całym odcinku planowanej inwestycji.

Z tym będzie jednak problem, gdyż istniejące ogrodzenia nie pozwalają umieścić pełnowymiarowego chodnika na planowanym do przebudowy odcinku. Projektant zaproponował złożenie wniosku o odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Ewentualne pozytywne rozpatrzenie wniosku pozwoli na kontynuację prac projektowych. Na planowaną rozbudowę trzeba będzie jednak poczekać, gdyż czas na rozpatrzenie wniosku należy liczyć w miesiącach – poinformowano na stronie internetowej starostwa. 

Ulica Ogrodowa ma być przebudowana na długości 880 metrów – od skrzyżowania z ulicą Głowackiego do granic miasta. Szerokość jezdni będzie miała 5,5 metra. Zaplanowano też obustronny chodnik o szerokości 2 metrów (do skrzyżowania z ulicą Reja) oraz prawostronny chodnik (na pozostałym odcinku), plac manewrowy przed granicami miasta oraz kanalizację deszczową na całym odcinku ulicy.

/RB/

UDOSTĘPNIJ