Siedziba Ośrodka Edukacyjno-Terapeutycznego znajduje się przy ulicy Młynarskiej 1 we Włoszczowie.

Bezpłatny ośrodek terapeutyczny dla niepełnosprawnych dzieci już działa we Włoszczowie

We Włoszczowie rozpoczął swoją działalność Ośrodek Edukacyjno-Terapeutyczny „Kolorowa Skarpetka”. Mieści się przy ulicy Młynarskiej, w budynku dawnej przychodni Caritasu. 9 czerwca odbył się dzień otwarty tej placówki.

Ośrodek, który jest bezpłatny, będzie zajmował się dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku od 0 do 25 lat.

Placówka będzie oferować specjalistyczną terapię: logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną, integracji sensorycznej, rewalidację, biofeedback i inne.

Miejsce opieki znajdzie tutaj 30 dzieci. Na dniu otwartym chęć korzystania z ośrodka zadeklarowało 15 rodziców niepełnosprawnych dzieci.

/RB/

UDOSTĘPNIJ