Termomodernizacja budynków szkół podstawowych to największa tegoroczna inwestycja w gminie Kluczewsko.

Budżet gminy Kluczewsko 2020. Największą inwestycją będzie termomodernizacja szkół za 5 milionów złotych

Termomodernizacja trzech budynków szkolnych oraz budowa chodników w trzech miejscowościach przy drodze wojewódzkiej 742 – to najważniejsze tegoroczne inwestycje gminy Kluczewsko.

30 grudnia Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę. Budżet Kluczewska na 2020 rok zakłada deficyt w wysokości 1,5 miliona złotych. Samorząd planuje zaciągnąć kredyt w wysokości przeszło 1,3 miliona, który w całości zostanie przeznaczony na cele inwestycyjne.

Jeśli chodzi o inwestycje, priorytetowa będzie kompleksowa termomodernizacja budynków trzech szkół podstawowych (Kluczewsko, Dobromierz i Komorniki). Przedsięwzięcie to pochłonie ponad 5 milionów złotych, z czego dofinansowanie z funduszy unijnych wynosi ponad 4,3 miliona (85 procent). Resztę kosztów pokryje gmina.

Drugą ważną inwestycją tegoroczną w gminie Kluczewsko będzie budowa chodników przy drodze wojewódzkiej 742 o łącznej długości ponad 2 kilometrów. Ciągi piesze powstaną w Brześciu (350 metrów), Kluczewsku (485 metrów) i Stanowiskach (1170 metrów). Koszt tego zadania drogowego wyniesie 1,6 miliona złotych, z czego gmina przekaże wojewódzku świętokrzyskiemu dotację w wysokości 800 tysięcy.

Przy ruchliwej drodze wojewódzkiej 742 w Brześciu powstanie jednostronny chodnik o długości 350 metrów (fot. Rafał Banaszek).

W tym roku gmina planuje także rozbudowę oświetlenia ulicznego za kwotę 70 tysięcy złotych. Na kluby sportowe zabezpieczono dotację w wysokości 85 tysięcy. Gmina Kluczewsko będzie również realizować zadania w ramach funduszu soleckiego, na który przeznaczy ponad 450 tysięcy. Dzięki tym pieniądzom zostaną zmodernizowane i doposażone świetlice, place zabaw, wyremontowane drogi lokalne i wybudowane oświetlenie.

Rafał Pałka – wójt Kluczewska

Jest to trudny rok dla naszego budżetu. Związane jest to przede wszystkim ze znaczącym wzrostem wydatków bieżących na utrzymanie oświaty. Mimo to planujemy zrealizować w tym roku dwie bardzo ważne inwestycje dla mieszkańców.

 

Budżet Kluczewska w skrócie
Dochody – 30 milionów złotych, wydatki – 31,5 miliona (bieżące – 24,7 mln, majątkowe – 4,4 mln), deficyt – 1,5 miliona (zostanie pokryty kredytami w wysokości 800 tysięcy oraz niewykorzystanymi środkami finansowymi z ubiegłego roku z projektu „zielonej energii”); najdroższe działy budżetowe: pomoc społeczna – 9,5 mln, oświata – 8,6 mln, administracja publiczna – 2,9 mln; zadłużenie gminy na koniec 2019 roku – 3,75 miliona złotych.

Rafał Banaszek

UDOSTĘPNIJ