Trwa rozbudowa włoszczowskiego Domu Kultury w ramach projektu rewitalizacji miasta.

Budżet gminy Włoszczowa na 2020 rok przyjęty jednogłośnie przed świętami. Priorytetem dalsza rewitalizacja miasta

Ponad 6 milionów złotych kredytu zaciągnie w przyszłym roku gmina Włoszczowa na pokrycie deficytu budżetowego, który przeznaczy na wkłady własne do inwestycji, w tym unijnych.

– Ten budżet budowaliśmy bezpiecznie, nawet przy założeniu deficytowym. Liczymy każdą wydawaną złotówkę – mówił burmistrz Grzegorz Dziubek. Budżet dla Włoszczowy przyjęto jednogłośnie na sesji Rady Miejskiej 20 grudnia.

Zacznijmy od najważniejszych inwestycji, czyli dróg. Na budowy, przebudowy i remonty gmina Włoszczowa przeznaczy w 2020 roku 4 miliony złotych. Będzie ich sporo.

Najdroższą będzie przebudowa drogi Bebelno Wieś-Krasów za 783 tysięcy złotych (60 procent kosztów sfinansuje budżet państwa, to jest 469 tysięcy). Drugą co do wartości będzie droga powiatowa Konieczno-Modrzewie, do której gmina dokłada 800 tysięcy złotych (42 procent wartości inwestycji).

Najdroższą inwestycją roczną będzie przebudowa drogi w Bebelnie Wsi za 783 tysiące złotych, w tym dofinansowana w 60 procentach (469 tysięcy) z budżetu państwa (fot. Rafał Banaszek).

W przyszłym roku zostaną też przebudowane: ulica Wiejska we Włoszczowie (do oczyszczalni ścieków, w tym remont przepustu) za 300 tysięcy złotych, Południowa, Polna, Spokojna i Kwiatowa za ponad pół miliona, część ulicy Jędrzejowskiej, a także drogi w Łachowie, Koniecznie, Dąbiu, Gościencinie, Kurzelowie. Opracowane zostaną projekty na przebudowy ulicy Śliskiej oraz księdza biskupa Mieczysława Jaworskiego.

Na remonty dróg mieszkańcy czekali od wielu lat. Podobnie, jak na obwodnicę miasta, która budowana jest w ekspresowym tempie. Pod koniec przyszłego roku zakończy się pierwszy etap tej wielkiej inwestycji za ponad 60 milionów złotych, współfinansowanej przez Unię Europejską w 85 procentach, województwo świętokrzyskie (22 miliony) oraz budżet państwa (4 miliony). Gmina Włoszczowa wspólnie z powiatem przygotowały część niezbędnej dokumentacji.

Priorytetową inwestycją będzie kontynuacja rewitalizacji Włoszczowy, czyli ciąg dalszy rozbudowy Domu Kultury oraz budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Brożka, zakończy się przebudowa zabytkowej plebani, a rozpocznie modernizacja rynku na Placu Wolności oraz budowa strefy aktywnego wypoczynku przy basenie Nemo, rozbudowany zostanie też monitoring miasta oraz poprawiona infrastruktura drogowa, chodniki i strefy zieleni na osiedlach mieszkaniowych.

Łączne nakłady finansowe na te zadania wyniosą ponad 10 milionów złotych w 2020 roku, przy czym cały projekt rewitalizacji Włoszczowy, który rozłożono na dwa lata, pochłonie ponad 20 milionów (75 procent kosztów kwalifikowalnych sfinansuje Unia Europejska).

Gmina Włoszczowa przeznaczy też 2,5 miliona złotych na dokapitalizowanie swojej spółki komunalnej (Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji), która wybuduje wodociągi w miejscowościach Międzylesie, Motyczno, Jamskie i Mchowie.

Kończy się dwuletni projekt montażu paneli fotowoltaicznych i solarnych, który pochłonie łącznie 4,3 miliony złotych, z czego 2,3 miliona pochodzi z funduszy europejskich. Na 2020 rok zarezerwowano na „zieloną energię” 1,3 miliona złotych.

Dużo będzie się działo również w sołectwach. Rozwój bazy  rekreacyjnej i sportowej, remonty świetlic i budowa placów zabaw – to główne zadania, które będę realizowane w ramach funduszu sołeckiego, który przekroczy w przyszłym roku kwotę ponad pół miliona złotych.

Powstanie też otwarta strefa aktywności w Czarncy (siłownia plenerowa, strefa relaksu, plac zabaw) za 177 tysięcy złotych, z czego połowę kosztów pokryje budżet państwa.

Budżet Włoszczowy w skrócie
Dochody – 91,5 miliona złotych, wydatki – 98,6 miliona (bieżące – 83,7 mln, inwestycyjne – 14,9 mln), deficyt – 7,1 miliona (zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu w wysokości 6,2 mln); najwięcej pieniędzy pochłoną: oświata – 30,8 miliona, w tym w tym: szkoły podstawowe - 17,4 mln, przedszkola - 7 mln, dotacje dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia – 2,5 mln, dowożenie uczniów - 1,2 mln; administracja publiczna - 7,7 mln; pomoc społeczna - 5,4 mln (bez pieniędzy z programu rządowego Rodzina 500 plus); zadłużenie gminy na koniec 2019 roku wyniesie – 21,4 miliona złotych.
Dariusz Górski – skarbnik gminy Włoszczowa

Deficyt budżetowy jest wynikiem wzrostu wydatków bieżących związanych między innymi z podwyżką minimalnych wynagrodzeń pracowników oraz płac nauczycieli (łącznie o około 1,8 miliona złotych), a także podwyżką cen energii elektrycznej o 53 procent (pół miliona złotych więcej) oraz ubytkiem w dochodach, tak zwanymi udziałami w PIT (1,2 miliona mniej). Dlatego musimy zaciągnąć kredyt na sfinansowanie deficytu, który przeznaczymy na pokrycie wkładów własnych gminy do realizowanych inwestycji, w tym unijnych.

Rafał Banaszek

UDOSTĘPNIJ