Główne uroczystości przy Pomniku Niepodległości na Placu Konstytucji 3 Maja we Włoszczowie.

Burmistrz Włoszczowy apelował o szacunek dla konstytucji. “To ona jest dla nas najważniejsza” – mówił (wideo)

20 pocztów sztandarowych uczestniczyło we włoszczowskich obchodach 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystość rozpoczęła msza święta w intencji ojczyzny, odprawiona przez dwóch proboszczów włoszczowskich parafii w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Następnie poczty sztandarowe i mieszkańcy przeszli pod Pomnik Niepodległości na Placu Konstytucji 3 Maja. Podczas przemarszu przygrywała orkiestra dęta z Kurzelowa. Tutaj orkiestra odegrała hymn państwowy.

Przemówienie okolicznościowe przy pomniku wygłosili burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek oraz wicewojewoda świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski. Po przemówieniach delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Na koniec kurzelowska orkiestra zagrała „Rotę”.

Dowódcą piątkowej uroczystości był Zbigniew Kozieł. Wartę honorową przy pomniku pełnili harcerze z Hufca ZHP Szczekocińsko-Włoszczowskiego imienia Aleksego Dawidowskiego pseudonim “Alek”.

/RB/

 

UDOSTĘPNIJ