Burmistrz Grzegorz Dziubek otrzymał od radnych jednogłośne wotum zaufania i absolutorium za wykonany budżet gminy (dot. Urząd Gminy Włoszczowa).

Burmistrz Włoszczowy po raz pierwszy otrzymał od wszystkich radnych wotum zaufania i absolutorium. “To wiekopomna chwila” – twierdził szef rady

26 czerwca na sesji Rady Miejskiej wszyscy obecni radni jednogłośnie udzielili Grzegorzowi Dziubkowi wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Wychwaliła go nawet opozycja.

Głosowanie nad absolutorium poprzedziła debata nad 130-stronicowym raportem o stanie gminy za 2019 rok. Głos w dyskusji zabierali radni Dariusz Gieroń, Anna Błaszczyk, Roman Sybis, Michał Szafrański i Jerzy Wiśniewski. Wszyscy wychwalili burmistrza Dziubka za – jak podkreślano – jego „pracowitość, zaangażowanie, operatywność i inwencję twórczą”.

Nawet trudno mi znaleźć właściwe określenia, żeby w pełni oddać pracę pana burmistrza na rzecz miasta i gminy. Jestem pełen podziwu, że tyle zadań zrealizował on ze swoim zespołem pracowników. W pełni zasługuje na wotum zaufania – twierdził radny Roman Sybis. – Tyle pochwał chyba dawno pan nie słyszał… – dodał wiceprzewodniczący rady Jerzy Wiśniewski.

 

Radni włoszczowscy jednogłośnie poparli działania burmistrza Włoszczowy, udzielając mu wotum zaufania i absolutorium za wykonany budżet.

Podczas głosowania 14 obecnych na sesji radnych zagłosowało za udzieleniem burmistrzowi Dziubkowi wotum zaufania, a następnie absolutorium za wykonanie budżetu gminy 2019. – To wiekopomna chwila – zauważył przewodniczący rady Grzegorz Dudkiewicz.

W swoich wypowiedziach radni Michał Szafrański i Jerzy Wiśniewski wskazywali na kontynuację budowy wodociągów i kanalizacji w gminie, gdzie potrzeby są bardzo duże (poziom skanalizowania wsi wynosi zaledwie 24 procent, podczas gdy miasta – 98 procent).

Radna Anna Błaszczyk zwróciła z kolei uwagę na problemy publicznego transportu zbiorowego oraz wycofanie się przez gminę z modernizacji magistrali ciepłowniczej z uwagi na likwidację zakładu produkującego ciepło w mieście.

Grzegorz Dziubek – burmistrz Włoszczowy

Te działania są sukcesem nas wszystkich. Zawsze powtarzam i będę powtarzał, ze życie we Włoszczowie wcale nie musi być gorsze od życia w Warszawie, Krakowie, czy innych ośrodkach metropolitarnych. Dostęp do dobrej oświaty, kultury, sportu, infrastruktury może być i tutaj, we Włoszczowie. I to się dzieje dzięki nam wszystkim.

/RB/

 

UDOSTĘPNIJ