Grzegorz Dziubek zaprezentował radnym raport o stanie gminy Włoszczowa za 2019 rok.

Burmistrz Włoszczowy przedstawił najnowszy raport o stanie gminy. Dyskusja nad nim odbędzie się w czerwcu

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej 28 maja Grzegorz Dziubek zaprezentował katalog zadań zrealizowanych przez włoszczowski samorząd w minionym roku oraz przypomniał najważniejsze gminne programy.

Burmistrz wymienił między innymi oddanie do użytku przedszkola ze żłobkiem, rewitalizację miasta, realizację projektu odnawialnych źródeł energii oraz inwestycje drogowe.

Na temat raportu mogą wypowiedzieć się zarówno radni, którzy otrzymali już ten dokument do zapoznania się z nim, jak również mieszkańcy.

Na temat raportu wypowiedzą się radni miejscy na najbliższej sesji w czerwcu.

Dyskusję zaplanowano na najbliższej sesji Rady Miejskiej w czerwcu, podczas której radni zaakceptują też wykonanie ubiegłorocznego budżetu i udzielą burmistrzowi absolutorium z tego tytułu.

Raport o stanie gminy to sprawozdanie włodarza miasta/gminy, dotyczące jego działań wdrażających lokalne programy i uchwały w danym roku. Ten dokument będzie przyjmowany po raz drugi w gminie Włoszczowa.

/RB/

UDOSTĘPNIJ