29 maja, na sesji Rady Miejskiej burmistrz Grzegorz Dziubek przedstawił obszerny raport o stanie gminy za ubiegły rok.

Burmistrz Włoszczowy przedstawił raport o stanie gminy za 2018 rok. Dyskusja nad dokumentem będzie w czerwcu

Liczący 120 stron dokument obejmuje podsumowanie działalności gminy w poprzednim roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał Rady Miejskiej.

Szersza dyskusja nad raportem odbędzie się podczas czerwcowej sesji rady. Dokument jest już dostępny w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej gminy Włoszczowa.

Obowiązek przedstawienia raportu o stanie gminy nakłada na władze samorządowe od tej kadencji ustawa. Każdy burmistrz i wójt musi wywiązać się z tego obowiązku do końca maja.

/RB/

UDOSTĘPNIJ