Jedna z przepompowni ścieków przy drodze powiatowej Ciemiętniki-Bobrowniki.

Ciemiętniki mają kanalizację. 83 gospodarstwa mogą się podłączyć do sieci

Zakończyła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w Ciemiętnikach. Powstało ponad 6 kilometrów kanalizacji i 5 przepompowni.

Budowa podzielona była na dwa etapy. Pierwszy polegał na ułożeniu sieci kanalizacyjnej wraz z budową przepompowni ścieków. W ramach tego etapu położono 171 metrów sieci grawitacyjnych i 298 sieci tłocznych, wykonano przecisk pod rzeką Czarną oraz posadowiono przepompownię.

W drugim etapie ułożono 2765 metrów sieci grawitacyjnych i 2234 tłocznych, wybudowano 169 metrów przykanalików oraz cztery przepompownie ścieków.

W Ciemiętnikach powstało łącznie ponad 6,3 kilometra kanalizacji, dzięki czemu do sieci mogą się podłączyć 83 gospodarstwa domowe. Wykonawcą robót był Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku, który jest gminną spółką.

Inwestycja pochłonęła 925 tysięcy złotych, z czego blisko 590 tysięcy dotacji (63,63 procent) gmina Kluczewsko pozyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

/RB/

UDOSTĘPNIJ