Od lewej: marszałek województwa Andrzej Bętkowski, starosta Dariusz Czechowski, skarbnik powiatu Agnieszka Górska, wicestarosta Łukasz Karpiński i wicemarszałek Renata Janik (fot. ŚUW Kielce).

„Czarniecki” z Włoszczowy realizuje projekt za pół miliona złotych. Z kursów doszkalających skorzysta aż 90 osób

Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość – to tytuł projektu Zespołu Szkół numer 2 we Włoszczowie, który uzyskał 85 procent dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Umowę na dofinansowanie podpisali 24 czerwca w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach starosta Dariusz Czechowski, wicestarosta Łukasz Karpiński i skarbnik powiatu Agnieszka Górska.

Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół numer 2 imienia Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie w partnerstwie z firmą Project Hub z Poznania.

Jego całkowita wartość to ponad 500 tysięcy złotych. Dofinansowanie wyniesie przeszło 436 tysięcy, co stanowi 87 procent wydatków, w tym 85 procent pochodzić będzie ze środków europejskich, a 2 procent z dotacji celowej z budżetu krajowego. Pozostałą kwotę stanowi wkład własny powiatu.

Głównym celem projektu jest zdobycie poprzez udział w kursach, uzupełnienie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez grupę 90 osób w wieku 18 lat i więcej, w tym osób z niskimi kwalifikacjami oraz w wieku powyżej 50 roku życia, zarówno pracujących jak i bezrobotnych. Projekt rozpoczął się 1 czerwca i potrwa do 31 maja 2021.

/RB/

UDOSTĘPNIJ