W konferencji podsumowującej drugą edycję ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych w Kielcach uczestniczył poseł Bartłomiej Dorywalski.

Trzy jednostki strażackie z naszego powiatu pozyskały około 20 tysięcy złotych na sprzęt. Pomógł poseł z Włoszczowy

Ochotnicze straże pożarne z Włoszczowy, Secemina i Skorkowa dostały po około 6 tysięcy złotych dotacji na zakup wyposażenia.

Pieniądze pochodziły z ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych – w tym roku była to już druga edycja. Jej podsumowanie odbyło się 28 września w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

W sumie 61 jednostek OSP z naszego województwa otrzymało dotacje na łączną kwotę ponad 360 tysięcy złotych, w tym jednostki z Włoszczowy, Skorkowa (kwota 6,1 tysiąca złotych) oraz Secemina (5,7 tysiąca).

Dotacje nie wymagały wkładu własnego. W uroczystym przekazaniu promes uczestniczył poseł Bartłomiej Dorywalski z Włoszczowy, który po raz kolejny wsparł nasze jednostki w pozyskaniu środków finansowych na sprzęt i wyposażenie.

Dziękujemy panu posłowi za okazane wsparcie dla OSP Secemin. Za pozyskaną dotację chcemy zakupić osiem profesjonalnych hełmów strażackich – mówi prezes jednostki Jarosław Drążkiewicz.  

 

Prezes secemińskiej straży pożarnej Jarosław Drążkiewicz z posłem Bartłomiejem Dorywalskim (fot. archiwum prywatne).

/RB/

UDOSTĘPNIJ