Przed Łachowem ma powstać od podstaw nowy wiadukt, który zastąpi obecny i połączy docelowo ze sobą dwa odcinki obwodnicy Włoszczowy.

Czy powstanie nowy wiadukt przed Łachowem? Byłby to zwiastun drugiego etapu obwodnicy Włoszczowy

Władze samorządowe powiatu czynią starania, aby w Łachowie, nad torami Centralnej Magistrali Kolejowej wybudować od podstaw nowy wiadukt. Byłby on zwiastunem budowy drugiego etapu obwodnicy miasta i docelowo połączyłby dwa jej etapy.

Takie informacje przekazał na ostatniej sesji Rady Powiatu 29 czerwca starosta Dariusz Czechowski. O tej inwestycji informowaliśmy już w lutym. Powiat włoszczowski stara się o 80-procentowe dofinansowanie na tę inwestycję z Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt budowy nowego wiaduktu ze zjazdami szacowany jest na około 18 milionów złotych.

Dotychczasowy wiadukt leżący w ciągu drogi powiatowej Włoszczowa – Łachów, jak informują władze samorządowe, wymaga kapitalnego remontu, gdyż zagraża bezpieczeństwu pasażerów kolei. Dlatego Zarząd Powiatu podjął decyzję, że lepszym rozwiązaniem byłaby budowa od podstaw nowego obiektu, niż kilkumilionowy remont obecnego.

Istniejący i planowany wiadukt na mapie w okolicach Łachowa (fot. Rafał Banaszek).

Planowany wiadukt ma powstać w ciągu budowanej obecnie obwodnicy południowej Włoszczowy – około 150 metrów od istniejącego i docelowo połączyć ze sobą dwa jej etapy. Z chwilą jego powstania stary wiadukt zostanie wyburzony – koszt rozbiórki to około 400 tysięcy złotych.

/RB/

UDOSTĘPNIJ