Przed Łachowem ma powstać od podstaw nowy wiadukt, który zastąpi obecny i połączy docelowo ze sobą dwa odcinki obwodnicy Włoszczowy.

Czy powstanie nowy wiadukt przed Łachowem? W przyszłości połączyłby ze sobą dwa etapy obwodnicy Włoszczowy

Władze samorządowe powiatu czynią starania zmierzające do budowy nowego wiaduktu nad torami Centralnej Magistrali Kolejowej w Łachowie. Byłby on łącznikiem dwóch etapów obwodnicy Włoszczowy.

W tej sprawie starosta Dariusz Czechowski wystąpił już z wnioskiem do marszałka województwa świętokrzyskiego. Powiat włoszczowski ubiega się o 80-procentowe dofinansowanie zewnętrzne na tę inwestycję.

Dotychczasowy wiadukt leżący w ciągu drogi powiatowej Włoszczowa – Łachów, jak informują władze samorządowe, wymaga kapitalnego remontu, gdyż zagraża bezpieczeństwu pasażerów kolei.

Dlatego Zarząd Powiatu podjął decyzję, że lepszym rozwiązaniem byłaby budowa od podstaw nowego obiektu, niż kilkumilionowy remont obecnego.

Istniejący i planowany wiadukt w okolicach Łachowa (fot. Rafał Banaszek).

Planowany wiadukt ma powstać w ciągu budowanej obecnie obwodnicy południowej Włoszczowy – około 150 metrów od istniejącego i docelowo połączyć ze sobą dwa jej etapy.

Z chwilą jego powstania stary wiadukt, jak informuje wicestarosta Łukasz Karpiński, zostanie wyłączony z użytkowania.

/RB/

UDOSTĘPNIJ