Od lewej stoją: Ilona Nowak, Agnieszka Górska, Małgorzata Gusta, Dariusz Czechowski, Zbigniew Koniusz i Krzysztof Słoń (fot. ŚUW Kielce).

Do rodzin zastępczych z powiatu włoszczowskiego trafią 44 komputery i 3 tablety do zdalnego nauczania

Ponad 150 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu państwa otrzymał powiat włoszczowski na wsparcie dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

23 lipca władze samorządowe naszego powiatu podpisały umowę na dofinansowanie z wojewodą świętokrzyskim. Powiat włoszczowski reprezentowali: starosta Dariusz Czechowski, członek Zarządu Powiatu Małgorzata Gusta i skarbnik Agnieszka Górska. Przy podpisaniu umowy obecna była również dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Ilona Nowak.

W ramach projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, powiat włoszczowski otrzyma ponad 152 tysiące złotych dofinansowania. Dzięki tym środkom do rodzin zastępczych trafią 44 komputery, 3 tablety, oprogramowanie dla dziecka z niepełnosprawnością oraz środki ochrony osobistej i dezynfekcyjne (maseczki, rękawiczki i płyny).

/RB/

UDOSTĘPNIJ