Promesę przekazuje staroście włoszczowskiemu Dariuszowi Czechowskiemu senator Krzysztof Słoń (fot. Urząd Wojewódzki Kielce).

Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie otrzymał ponad 40 tysięcy złotych dotacji z budżetu państwa

22 lipca władze samorządowe powiatu włoszczowskiego podpisały z wojewodą świętokrzyskim umowę na dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w kwocie 40,7 tysiąca złotych.

Pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie bieżącej działalności tej jednostki w czasie epidemii koronawirusa. Są to środki zarówno dla pensjonariuszy, jak i personelu, który zajmuje się podopiecznymi. Nasz powiat otrzyma w formie dotacji celowej z budżetu państwa 40,7 tysiąca złotych.

Umowę z wojewodą Zbigniewem Koniuszem podpisali w Kielcach starostwa Dariusz Czechowski, członek Zarządu Powiatu Małgorzata Gusta i skarbnik Agnieszka Górska. Przy podpisaniu umowy obecny był również dyrektor Domu Pomocy Społecznej Maksymilian Stępień.

Województwo świętokrzyskie otrzymało ponad 1,2 miliona złotych z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie dla publicznych domów pomocy społecznej w 14 powiatach i  2 gminach.

/RB/

UDOSTĘPNIJ