Wójt Tadeusz Piekarski z podinspektor Izabelą Drążkiewicz z Urzędu Gminy są zadowoleni z remontu drogi Marchocice-Ropocice.

Droga Marchocice-Ropocice już zrobiona. Wkrótce ruszy remont ulicy Struga w Seceminie. Będą nowe chodniki i parking

Zakończył się remont drogi gminnej z Marchocic do Ropocic na długości ponad 2 kilometrów. Niebawem zostaną przebudowane trzy ulice w Seceminie.

W Marchocicach stare łaty przykryła nowa nawierzchnia asfaltowa, wypoziomowano studzienki kanalizacyjne oraz wybudowano nowe pobocza. Na dniach odbędzie się odbiór końcowy tej inwestycji.

Drogę wykonała firma Drogomex z Pruszkowa. Remont pochłonął około 487 tysięcy złotych, w tym dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosła 243 tysiące (50 procent).

Niebawem ma rozpocząć się remont ulicy Struga w Seceminie na odcinku 1 kilometra (od budynku Urzędu Gminy w kierunku Zwleczy).

Wkrótce ma rozpocząć się remont ulicy Struga naprzeciwko Urzędu Gminy w Seceminie (fot. Rafał Banaszek).

W ramach tego zadania powstanie nowy dywanik asfaltowy oraz odtworzone zostaną chodniki na długości ponad 600 metrów (po przeciwnej stronie Urzędu Gminy).

Przetarg na to zadanie już rozstrzygnięto. Wygrała go firma Dukt z Włoszczowy. Budowa rozpocznie się na początku września i ma zakończyć do połowy października.

Inwestycja ta będzie realizowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Pochłonie około pół milion złotych. Dotacja z budżetu państwa wyniesie 439 tysięcy (80 procent).

Przy okazji gmina wyremontuje za własne pieniądze ponad 20 miejsc postojowych przy urzędzie. Wyda na ten cel 47 tysięcy złotych. Parking również wykona firma Dukt.

W planach na ten rok są również remonty dwóch innych secemińskich ulic. Chodzi o Jędrzejowską (od rynku do skrzyżowania z Partyzantów) na długości 257 metrów oraz 800 metrów ulicy Partyzantów.

Gmina Secemin już jest po przetargach na te zadania drogowe i obecnie czeka na podpisanie umów na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Łączny koszt tych inwestycji szacowany jest na 263 tysiące złotych. Ulice mają być zrobione do końca roku.

Chcemy rozpocząć remonty tych dróg jak najszybciej. Mam nadzieję, że będzie to jeszcze miesiąc sierpień – mówi wójt Secemina Tadeusz Piekarski. 

Rafał Banaszek

UDOSTĘPNIJ