W środę, 5 lipca odbył się odbiór techniczny drogi Konieczno-Modrzewie, w którym wziął udział wojewoda Zbigniew Koniusz (fot. Starostwo Powiatowe we Włoszczowie).

Droga powiatowa Konieczno-Modrzewie wyremontowana za 2 miliony złotych. W odbiorze wziął udział wojewoda świętokrzyski

5 sierpnia odbył się uroczysty odbiór techniczny drogi Konieczno-Modrzewie, na której przebudowę złożyły się trzy instytucje. W spotkaniu uczestniczył wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, władze samorządowe powiatu i gminy Włoszczowa.

Drogę w gminie Włoszczowa wyremontował zakład Dukt na długości ponad 1,6 kilometra. Jej stan zagrażał już bezpieczeństwu w ruchu. Najgorzej było po wiosennych roztopach.

Tak wyglądała droga przed remontem.
A tak prezentuje się obecnie (fot. Starostwo Powiatowe we Włoszczowie).

Powiat włoszczowski zwrócił się o pomoc finansową na remont zniszczonego odcinka. Ta nadeszła z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (950 tysięcy złotych) oraz z gminy Włoszczowa, która przeznaczyła 800 tysięcy złotych. Powiat dołożył ponad 140 tysięcy. Cała inwestycja pochłonęła prawie 2 miliony złotych.

Dzięki współpracy włoszczowskich samorządów oraz pomocy ze strony rządu jezdnia drogi w Koniecznie została poszerzona do 5,5 metra, wybudowano chodnik dla pieszych o szerokości 2 metrów oraz zjazdy na posesje z kostki betonowej.

Dariusz Czechowski – starosta włoszczowski

Przebudowa ponad 1,5-kilometrowego odcinka drogi powiatowej w Koniecznie była długo oczekiwana przez mieszkańców tej miejscowości. Zły stan drogi zagrażał bezpieczeństwu jej użytkowników. Cieszę się, że dzięki współpracy z samorządem gminy Włoszczowa, która znacząco wsparła naszą inwestycję oraz dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych, udało się zrealizować to zadanie. Dziękuję wojewodzie i burmistrzowi za pomoc finansową.

/RB/

UDOSTĘPNIJ