Wójt Secemina Tadeusz Piekarski przy remontowanej drodze wojewódzkiej 795 w kierunku Psar.

Drogowcy remontują drogę wojewódzką 795 między Seceminem a Psarami. Są utrudnienia w ruchu

Pod koniec maja rozpoczęła się przebudowa drogi wojewódzkiej numer 795 na odcinku Secemin-Psary. Największe utrudnienia są na wiadukcie kolejowym przed Psarami, gdzie ruch odbywa się wahadłowo.

Inwestycję realizuje Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Wykonawcą jest kielecka firma Fart. Całe zadanie ma pochłonąć 4,9 miliona złotych.

Obecnie zebrano już pobocza oraz sfrezowano jeden pas jezdni przy wiadukcie nad Centralną Magistralą Kolejową przed Psarami – tutaj są największe utrudnienia, gdyż ruch odbywa się wahadłowo przy użyciu sygnalizacji świetlnej.

Od lat użytkownicy tej drogi wojewódzkiej w gminie Secemin, która prowadzi w kierunku Szczekocin, narzekali na zbyt wąską jezdnię, która miała zaledwie 5 metrów szerokości. Powodowało to problemy przy wymijaniu się samochodów, zwłaszcza ciężarowych, które musiały zjeżdżać na pobocza, mocno je uszkadzając.

Droga wojewódzka na odcinku Secemin-Psary zostanie poszerzona do 7 metrów, gdyż obecnie ma tylko 5 i jest zbyt wąska dla samochodów ciężarowych (fot. Rafał Banaszek).

Warto nadmienić, że tą trasą przemieszcza się bardzo dużo tirów, które zjeżdżają z drogi wojewódzkiej 786 w centrum Secemina na 795 w kierunku województwa śląskiego.

Nowa jezdnia będzie miała 7 metrów szerokości plus pobocza. Wójt Secemina Tadeusz Piekarski, jak mówi, zabiegał o przebudowę drogi 795 już od początku ubiegłej kadencji.

Wynikiem jego starań było ujęcie tego zadania w planie inwestycji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na 2019 rok oraz zarezerwowanie przez poprzedni zarząd województwa 2 milionów złotych na ten cel.

Ponieważ koszt tej inwestycji wyniósł ostatecznie 4,9 miliona złotych, brakujące 2,9 miliona – jak informuje Tadeusz Piekarski – zabezpieczono w budżecie województwa, w głównej mierze dzięki staraniom dwóch członków obecnego zarządu – Marka Jońcy i Mariusza Goska.

W przebudowę tej drogi, jak podkreśla wójt Secemina, bardzo zaangażowała się również Jolanta Tyjas z Włoszczowy, radna wojewódzka obecnej kadencji.

Warto też wspomnieć, że o potrzebie remontu trasy 795 mówił wielokrotnie na sesjach Rady Powiatu w poprzednich kadencjach radny Zbigniew Matyśkiewicz (obecnie przewodniczący rady) z pobliskiego Gabrielowa.

Już dziś wójt Secemina deklaruje pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej na kontynuację przebudowy tej drogi wojewódzkiej na odcinku od Psar do granicy z województwem śląskim, co ma nastąpić w przyszłym roku.

Realizacja drugiego odcinka, jak podkreśla wójt Piekarski, będzie się wiązać z wykupem gruntów przez inwestora, czyli Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Rafał Banaszek

UDOSTĘPNIJ