Wójt Andrzej Walasek z przewodniczącym Rady Gminy Sebastianem Kosowskim przekazują laptopy dyrektor szkoły w Chlewicach Jolancie Michalczyk (fot. Urząd Gminy Moskorzew).

Druga tura laptopów dla potrzebujących uczniów z Moskorzewa i Chlewic. Gmina zakupiła w sumie 38 komputerów

19 następnych laptopów za ponad 45 tysięcy złotych zakupiła gmina Moskorzew dla dwóch swoich szkół. Skorzystają na tym uczniowie z rodzin wielodzietnych i dzieci najbardziej potrzebujące.

5 maja wójt gminy Andrzej Walasek przekazał sprzęt komputerowy do zespołów placówek oświatowych w Moskorzewie i Chlewicach. Laptopy użyczono najbardziej potrzebującym uczniom z rodzin wielodzietnych, które mają ograniczony dostęp do sprzętu umożliwiającego zdalne nauczanie.

Wójt gminy Andrzej Walasek z dyrektorem szkoły w Moskorzewie Maciejem Młynarczykiem (fot. Urząd Gminy Moskorzew).

Sprzęt komputerowy zakupiono w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Zdalna Szkoła Plus, z którego gmina Moskorzew pozyskała w sumie 90 tysięcy złotych dofinansowania, za które zakupiono łącznie 38 laptopów.

Dzięki temu, jak podkreślają władze gminy, będzie możliwe zminimalizowanie liczby uczniów wykluczonych cyfrowo, a także wyrównanie szans edukacyjnych dzieci. Po zakończeniu zdalnej nauki sprzęt komputerowy ma trafić do pracowni informatycznych w szkołach.

Andrzej Walasek – wójt Moskorzewa

Kształcenie uczniów na odległość nie jest możliwe bez odpowiedniego dostępu do środków technicznych, dlatego gmina stara się przy pomocy pozyskanych funduszy wyjść naprzeciw oczekiwaniom kadry pedagogicznej, rodziców i uczniów i ułatwić im zdalne nauczanie w tym trudnym czasie.

/RB/

UDOSTĘPNIJ