Wójt Krasocina Ireneusz Gliściński i skarbnik gminy Dorota Jackiewicz podpisali umowę w Ministerstwie Sprawiedliwości (fot. UG Krasocin).

Druhowie ze Świdna otrzymają specjalistyczne ubrania za 30 tysięcy złotych. Gmina Krasocin dokłada tylko 1 tysiąc

26 listopada wójt Krasocina Ireneusz Gliściński i skarbnik gminy Dorota Jackiewicz podpisali w Ministerstwie Sprawiedliwości umowę na dofinansowanie zakupu sześciu kompletów specjalistycznych ubrań dla jednostki ze Świdna.

Pieniądze pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Dotacja wyniesie 30 tysięcy złotych przy wkładzie własnym gminy w wysokości około 1 tysiąca.

Za pozyskaną dotację jeszcze w tym roku zostanie zakupione sześć kompletów ubrań specjalnych wraz z butami i hełmami dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnie.

Ireneusz Gliściński – wójt gminy Krasocin

OSP Świdno jest wyróżniającą się jednostką w skali powiatu, gdzie rokrocznie odnotowuje najwięcej wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych spośród wszystkich jednostek spoza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na ziemi włoszczowskiej.

 

Warto dodać, że w skład OPS Świdno wchodzi 15 uprawnionych do akcji strażaków. Zarząd jednostki regularnie kieruje na szkolenia swoich młodych członków.

/RB/

UDOSTĘPNIJ