Zarząd Powiatu przekazuje pralko-suszarkę do internatu „Staszica”; od lewej: Małgorzata Gusta, Mariola Koza, Rafał Pacanowski i Łukasz Karpiński. (fot. Starostwo Powiatowe we Włoszczowie).

Dwie pralko-suszarki od władz powiatu włoszczowskiego dla pogotowia ratunkowego i internatu „Staszica”

13 sierpnia Zarząd Powiatu przekazał dwie pralko- suszarki dla stacji pogotowia ratunkowego i do internatu Zespołu Szkół numer 3 we Włoszczowie.

Sprzęty te posłużą w zapobieganiu skutkom epidemii w powiecie włoszczowskim. W internacie „Staszica” znajdują się pomieszczenia przeznaczone na kwarantannę dla osób, które nie mogą odbyć jej w warunkach domowych, zatem pralka jest tam niezbędna. Medycy zaś będą mogli wyprać i szybko wysuszyć swoje służbowe ubrania bezpośrednio w placówce, nie narażając swoich rodzin. Zakup sfinansowano z projektu Działania ukierunkowane na walkę, łagodzenie i zwalczanie skutków COVID-19 SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Włoszczowskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską.

/RB/

UDOSTĘPNIJ