Od lewej: wicestarosta Łukasz Karpiński, radny wojewódzki Artur Konarskim, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Damian Urbanowski i starosta włoszczowski Dariusz Czechowski.

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich potwierdza informacje – ulica Jędrzejowska do końca czerwca, obwodnica Włoszczowy w lipcu (wideo)

Do końca czerwca zakończy się przebudowa ulicy Jędrzejowskiej we Włoszczowie, po czym w lipcu mają rozpocząć się roboty ziemne przy budowie obwodnicy miasta.

Informacje te potwierdził goszczący na spotkaniu roboczym we Włoszczowie 9 maja Damian Urbanowski, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Przyjechał on na zaproszenie władz samorządowych powiatu oraz radnego Sejmiku Województwa Artura Konarskiego.

Starostowie włoszczowscy Dariusz Czechowski i Łukasz Karpiński wraz z radnym Konarskim i dyrektorem Urbanowskim odbyli wizję lokalną na ulicy Jędrzejowskiej, gdzie przespacerowali się między innymi nowo wybudowaną ścieżką pieszo-rowerową.

/RB/

 

UDOSTĘPNIJ