Od lewej: dyrektor szpitala Rafał Krupa, doktor Ewa Pater, starosta Dariusz Czechowski i wicestarosta Łukasz Karpiński (fot. archiwum prywatne).

Ewa Pater z włoszczowskiego szpitala konsultantem wojewódzkim do spraw reumatologii

Doktor nauk medycznych Ewa Pater - kierownik Oddziału Reumatologicznego w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie została powołana przez wojewodę świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza na funkcję konsultanta wojewódzkiego do spraw reumatologii.

Konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia są powołani na pięcioletnią kadencję. Celem ich działania jest poprawa jakości oraz osiągnięcie ujednoliconych standardów w opiece medycznej.

Doktor Ewa Pater z Oddziałem Reumatologicznym Szpitala imienia Jana Pawła II we Włoszczowie związana jest od kwietnia 2008 roku. Ukończyła Śląską Akademię Medyczną w Katowicach. Jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych i reumatologii.

30 czerwca 2019 roku w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie obroniła rozprawę doktorską, uzyskując stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk medycznych. Od 1 stycznia tego roku kieruje Oddziałem Reumatologicznym we włoszczowskim szpitalu.

/RB/