Tak wygląda jeden z dwóch we Włoszczowie pomnik Floriana przy ulicy Partyzantów, który przejdzie niebawem remont.

Florian na rozstaju dróg odzyska dawny blask. Gmina Włoszczowa wyremontuje pomnik za 57 tysięcy złotych

57 tysięcy złotych przeznaczy gmina Włoszczowa na odnowienie zniszczonej figury świętego Floriana na skrzyżowaniu ulic Partyzantów, Kusocińskiego i Różanej w mieście.

Florianowi dawny blask przywróci spółka Expertus z Kielc. 1 sierpnia burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek podpisał umowę z prezesem firmy Łukaszem Stokowcem.

O renowację zaniedbanej figury patrona strażaków zwrócił się do władz gminy na początku kwietnia radny Zbigniew Woldański. Pomnik jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Nie wiadomo czy kiedykolwiek był odnawiany. Faktem jest, że w ostatnich latach mocno podupadł i potrzebuje pilnego remontu.

/RB/

Zobacz również: https://www.moja-gazeta.com.pl/swiety-florian-na-rozstaju-drog-doczeka-sie-remontu-na-4-maja-bedzie-odnowiony-obiecal-burmistrz-wloszczowy

UDOSTĘPNIJ