Przy tablicy interaktywnej na lekcji z języka niemieckiego: (od lewej) wójt Tadeusz Piekarski, nauczyciel Monika Kustal, podinspektor Martyna Grzesik, wicedyrektor szkoły Monika Piśkorska i informatyk gminy Rafał Duś.

Gmina Secemin doposażyła swoje szkoły w nowoczesny sprzęt multimedialny. Nauczyciele i uczniowie są bardzo zadowoleni

Jeszcze w tym roku gmina Secemin zakończy projekt unijny, dzięki któremu wyposażyła swoje dwie szkoły podstawowe w nowoczesny sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne. Uczniowie i nauczyciele są bardzo zadowoleni i chętnie korzystają z nowego sprzętu.

Zadanie zrealizowano w ramach projektu pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych Gminy Secemin”.

W październiku do dwóch szkół podstawowych na terenie gminy trafiło 9 zestawów tablic interaktywnych (8 do Secemina i 1 do Żelisławic) oraz 20 laptopów z oprogramowaniem biurowym (w tym 15 do Secemina i 5 do Żelisławic). Dodajmy, że dotychczasowe tablice interaktywne zostaną przekazane do gminnych przedszkoli.

Tadeusz Piekarski – wójt gminy Secemin

Zakupiliśmy do szkół sprzęt informatyczny bardzo wysokiej klasy, który ułatwi prowadzenie zajęć lekcyjnych nauczycielom, a przede wszystkim zapewni efektywniejsze przyswajanie wiedzy przez uczniów. Jest to kolejna bardzo ważna inwestycja naszej gminy w oświatę.

Zakupiony sprzęt kosztował 140 tysięcy złotych, z czego około 97 tysięcy dofinansowała Unia Europejska, a pozostałe 43 tysiące stanowił wkład własny gminy.

Z tego samego projektu wykonany zostanie jeszcze w tym roku monitoring boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach – będzie to ostatnie zadanie.

Warto wspomnieć, że w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych Gminy Secemin” wybudowano w ubiegłym roku boisko wielofunkcyjne przy żelisławickiej szkole, a w tym roku ogrodzono je.

Zakupiono też sprzęt i pomoce dydaktyczne do dwóch wspomnianych szkół w postaci między innymi drukarek 3D, tabletów, mikroskopów i innych.

Projekt przygotowała i nadzorowała Martyna Grzesik – podinspektor do spraw inwestycji i mienia komunalnego przy współpracy Edyty Włodarskiej – podinspektora do spraw zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Secemin.

/RB/

 

UDOSTĘPNIJ