W tym miejscu w Międzylesiu zostanie wybudowana w tym roku oczyszczalnia ścieków.

Gmina Secemin ma budżet. Największą inwestycją kanalizacja w Żelisławiczkach i Międzylesiu

30 grudnia Rada Gminy Secemin uchwaliła jednogłośnie budżet na 2021 rok. Co będzie w tym roku robione w gminie wójta Tadeusza Piekarskiego?

Najdroższą inwestycją będzie przeniesiona z ubiegłego roku budowa kanalizacji sanitarnej w Żelisławiczkach i Międzylesiu wraz z oczyszczalnią ścieków. Zadanie to ma kosztować 1,2 miliona złotych, w tym 625 tysięcy dofinansuje Unia Europejska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a 580 tysięcy dołoży gmina Secemin z własnych środków.

Gmina wyremontuje też 460 metrów drogi Secemin-Zwlecza-Kluczyce.

 

Drugą co do wartości inwestycją w tym roku będzie remont drogi gminnej Secemin-Zwlecza-Kluczyce na odcinku 460 metrów. Koszt zadania wyniesie 463 tysiące złotych, z czego 370 tysięcy pokryje budżet państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a resztę sfinansuje gmina.

Gmina Secemin zabezpieczyła też w budżecie 300 tysięcy na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelisławicach, który ma trafić do jednostki pod koniec stycznia.

Kolejne 380 tysięcy złotych dotacji na wóz dla żelisławickich druhów pochodzi z ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych, 20 tysięcy dofinansuje Urząd Marszałkowski. Gmina przekaże też 50 tysięcy na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Psary. Za kolejne 180 tysięcy secemiński samorząd chce zakupić w tym roku samochód do zimowego utrzymania dróg.

124,5 tysiąca dotacji gmina Secemin przekaże powiatowi włoszczowskiemu na przebudowę wiaduktu drogowego nad Centralną Magistralą Kolejową w Buchniowie. Kolejne 90 tysięcy samorząd przekaże Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej 795 przez Psary. Za 65 tysięcy gmina chce zakończyć też budowę ostatnich wodociągów w Seceminie i Międzylesiu.

Tadeusz Piekarski – wójt gminy Secemin

Projekt budżetu gminy na 2021 rok staraliśmy się dostosować do obecnej sytuacji. W naszym przekonaniu jest realny do wykonania.

 

 

 

 

Budżet w liczbach
Dochody – 23,5 miliona złotych, wydatki – 23,2 miliona (bieżące – 20,5 mln, majątkowe – 2,7 mln), nadwyżka budżetowa – 246 tysięcy złotych; najdroższe działy: rodzina – 7,2 miliona złotych, oświata – 6,8 miliona, administracja publiczna – 2,7 mln; zadłużenie na koniec 2020 – 3,9 mln zł.

/RB/

UDOSTĘPNIJ