Członkinie zespołu ludowego Złoty Kłos z Secemina uszyły 150 maseczek (fot. Urząd Gminy Secemin).

Gmina Secemin zafundowała mieszkańcom 5,5 tysiąca maseczek ochronnych. Zaangażowały się też miejscowe stowarzyszenia

Gmina Secemin i jej mieszkańcy czynnie włączyli się w walkę z koronawirusem. Urząd zakupił 5,5 tysiąca maseczek, które dostarczyli strażacy z sołtysami.

5,5 tysiąca maseczek ochronnych zasponsorowała gmina Secemin swoim mieszkańcom oraz instytucjom publicznym. Strażacy wspólnie z sołtysami rozwieźli je praktycznie w tydzień.

Warto dodać, że w akcję społeczną włączyły się również panie z zespołu ludowego Złoty Kłos, które przygotowały 150 sztuk maseczek oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Żelisławiczek, które uszyło ponad 200 sztuk maseczek wielokrotnego użytku z wymiennym filtrem dla Fundacji Jesteśmy Blisko z Włoszczowy.

W kwietniu jednostka OSP Secemin brała udział w działaniach związanych z nadawaniem komunikatów głosowych, zachęcających mieszkańców do pozostania w domach oraz przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny. Przy okazji strażacy rozdawali wspomniane maseczki ochronne, zakupione przez Urząd Gminy.

Strażacy bez kontaktu z innymi osobami wieszali maseczki na płotach, bramach lub wkładali do skrzynek pocztowych. Wszyscy byli odpowiednio ubrani, a osoby, które starały się do nas zbliżyć, były informowane o obowiązującej bezpiecznej odległości. Dotarliśmy do najdalszych zakątków terenu naszej gminy, nie pomijając żadnego mieszkańca. Było to dla nas bardzo cenną lekcją – opowiadali secemińscy druhowie.

 

Tadeusz Piekarski – wójt gminy Secemin

Dziękuję serdecznie druhom strażakom, sołtysom oraz paniom szyjących maseczki za te bezinteresowne działania, które w istotny sposób służą bezpieczeństwu zdrowotnemu mieszkańców naszej gminy.

 

 

/RB/

UDOSTĘPNIJ