Gmina Secemin wybuduje za przeszło 700 tysięcy złotych boisko wielofunkcyjne przy szkole w Żelisławicach.

Gmina Secemin zaplanowała inwestycje praktycznie w każdej dziedzinie. Największą będzie kanalizacja w dwóch miejscowościach

Budowa kanalizacji sanitarnej w Żelisławiczkach i Międzylesiu będzie największą inwestycją wieloletnią w gminie Secemin. 30 grudnia Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę budżetową na 2020 rok.

Kanalizacja w Żelisławiczkach i Międzylesiu pochłonie łącznie 4,2 miliona złotych, z czego 2 miliony dofinansowania gmina Secemin pozyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie to, z uwagi na koszty, zostało podzielone na 3 lata – zakończenie planowane jest w 2022 roku.

W ramach tej wieloletniej inwestycji powstaną nie tylko kilometry sieci, ale również oczyszczalnia ścieków w Międzylesiu, która będzie obsługiwała w przyszłości też pobliskie Żelisławice, gdzie również planowana jest kanalizacja w kolejnych latach.

Drugą, co do wartości inwestycją będzie przebudowa gminnej drogi – ulicy Jędrzejowskiej w Seceminie na odcinku ponad 700 metrów. Koszt tego zadania to 1 milion złotych, w tym 850 tysięcy kosztów sfinansuje budżet państwa (Fundusz Dróg Samorządowych). Będzie to kontynuacja ubiegłorocznego remontu tej ulicy, na której położono do tej pory około 280 metrów nowej nakładki asfaltowej.

1 milion złotych pochłonie przebudowa drogi gminnej – ulicy Jędrzejowskiej w Seceminie, która będzie kontynuacją ubiegłorocznego remontu (fot. Rafał Banaszek).

Trzecią ważną inwestycją roczną będzie budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Żelisławicach. Na tę inwestycję zaplanowano w budżecie 724 tysiące złotych, z czego 500 tysięcy kosztów pokryje Unia Europejska (Regionalny Program Operacyjny). W ramach tego samego projektu zostaną również doposażone gminne szkoły.

Kolejne pół miliona złotych gmina Secemin zamierza wydać z własnych środków na budowę wodociągu w Pniakach i Dąbiu-Cegielni. Z własnych pieniędzy planuje zakupić również autobus szkolny za 350 tysięcy, który wspomoże dwa wyeksploatowane pojazdy będące na stanie gminy.

Oprócz własnych inwestycji, gmina Secemin pomoże też powiatowi włoszczowskiemu w przebudowie wiaduktu kolejowego w Bichniowie wraz z dojazdami. Na ten cel przeznaczy w tym roku 125 tysięcy złotych i tyle samo w roku kolejnym.

W tym roku zakończy się również dwuletni projekt związany z montażem odnawialnych źródeł energii na posesjach mieszkańców. Do zrobienia, jak informują władze gminy, zostało 15 instalacji solarnych (fotowoltaika jest już zakończona).

Tadeusz Piekarski – wójt gminy Secemin

Budżet na 2020 rok jest adekwatny do możliwości finansowych naszej gminy oraz obecnej sytuacji gospodarczej w kraju.

 

 

 

 

Budżet Secemina w skrócie
Dochody – 23,25 miliona złotych, wydatki – 23,7 miliona (w tym bieżące - 19,4 mln, majątkowe – 4,25 mln), deficyt – 450 tysięcy (zostanie pokryty kredytem w wysokości 1,4 miliona złotych, który zostanie przeznaczony również na spłatę wcześniejszych zobowiązań finansowych); najdroższe działy: oświata i wychowanie – 7,4 mln zł, rodzina plus – 6,9 mln, administracja publiczna – 2,5 mln; zadłużenie gminy na koniec 2019 – 4,15 mln zł.

Rafał Banaszek

UDOSTĘPNIJ