Krajobraz po trąbie powietrznej w Dąbiu, która przeszła w nocy 12 sierpnia. Nawałnica zawaliła kilka dachów na budynkach gospodarczych.

Gmina Włoszczowa cały czas szacuje straty po nawałnicy w Dąbiu i Przygradowie. Poszkodowani mieszkańcy czekają na zasiłki

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie informuje, że osobom lub rodzinom, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej, może zostać przyznany zasiłek celowy z budżetu państwa w wysokości do 6 tysięcy, 20 tysięcy, a nawet 200 tysięcy złotych.

Marta Grabiec – dyrektor OPS Włoszczowa

“W związku ze zdarzeniami, jakie miały miejsce na terenie gminy Włoszczowa w nocy z 12 na 13 sierpnia oraz stratami, jakie powstały w indywidualnych gospodarstwach domowych, Ośrodek Pomocy Społecznej podjął czynności w celu udzielenia stosownej pomocy, w tym konieczności zapewnienia ewentualnego schronienia, czy pomocy psychologicznej”.

Ośrodek Pomocy Społecznej oczekuje obecnie na oszacowanie szkód. Zajmuje się tym gminna komisja do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych oraz budynkach mieszkalnych. Jak się dowiedzieliśmy, do Urzędu Gminy Włoszczowa wpłynęło siedem wniosków od poszkodowanych przez trąbę powietrzna mieszkańców.

Jak informuje Marta Grabiec, w celu uruchomienia zasiłków dla poszkodowanych, najpierw burmistrz musi przedstawić wojewodzie listę uszkodzonych lub zniszczonych budynków z opisem szkody. Następnie wojewoda sporządza zbiorczą listę zasiłków z terenu województwa i wnioskuje do ministra spraw wewnętrznych i administracji o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Poszkodowanym mieszkańcom może zostać przyznany zasiłek celowy w kwocie: do 6 tysięcy złotych (dla osób w trudnej sytuacji życiowej na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych), do 20 tysięcy (na remont jednego budynku lub lokalu mieszkalnego) lub do 200 tysięcy (na odbudowę domu mieszkalnego). W przypadku budynków gospodarczych wysokość pomocy nie może przekroczyć 100 tysięcy złotych – niezależnie od liczby zniszczonych lub uszkodzonych budowli. Szczegółowe informacje na temat pomocy materialnej można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie.

/RB/

UDOSTĘPNIJ