Radni miejscy uchwalili budżet gminy Włoszczowa w przedostatnim dniu 2020 roku.

Gmina Włoszczowa ma budżet na 2021 rok. Nie było żadnej dyskusji. Wszystko trwało kilka minut

Przy 13 głosach za i jednym wstrzymującym się Rada Miejska we Włoszczowie, w przedostatnim dniu roku, na ostatniej sesji przyjęła budżet gminy na 2021 rok. Nie było żadnej dyskusji. Wszystko trwało kilka minut. 

Na koniec krótkiego posiedzenia przewodniczący rady Grzegorz Dudkiewicz złożył wszystkim obecnym życzenia noworoczne. Podobnie uczynił burmistrz Grzegorz Dziubek, który rozdał też radnym po okolicznościowym kalendarzu.

 

Co będzie robione w największej gminie powiatu włoszczowskiego w 2021 roku?

Najwięcej inwestycji będzie realizowanych w zakresie infrastruktury drogowej (3 miliony złotych, z czego 2 miliony to dotacje z rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych). Łącznie na utrzymanie, remonty oraz przebudowę dróg gminnych zaplanowano kwotę 4,5 miliona.

W planach jest między innymi przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu Brożka (680 tysięcy wkładu własnego, gmina szuka dofinansowania z zewnątrz) oraz ulicy Konopnickiej (150 tysięcy) we Włoszczowie.

550 tysięcy pochłonie modernizacja drogi w Motycznie Kotowiu, a kolejne 130 tysięcy drogi w Knapówce.

240 tysięcy gmina wyda na remont chodnika na ulicy Podzamcze, a kolejne 150 tysięcy na przebudowę chodnika w Woli Wiśniowej w kierunku torów.

Za 300 tysięcy gmina wybuduje przepust na drodze dojazdowej do oczyszczalni ścieków w mieście, a za kolejne 100 tysięcy przepust w Silpi.

Za 150 tysięcy zostanie wyremontowana ulica Wojska Polskiego w Kurzelowie. 400 tysięcy pochłonie modernizacja drogi wewnętrznej w Łachowie, a kolejne 300 tysięcy drogi wewnętrznej w Rząbcu. Za 100 tysięcy zostanie wyremontowana ulica Okrężna w Czarncy oraz droga w Nieznanowicach.

Przebudowane zostaną też drogi przy ulicy Jędrzejowskiej (130 tysięcy) i na osiedlu Armii Krajowej (150 tysięcy). Za 50 tysięcy zostanie przygotowany projekt przebudowy i odwodnienia ulicy biskupa Jaworskiego i Wyszyńskiego.

Za kolejne 300 tysięcy gmina zamierza wybudować budynki socjalne przy ulicy Wąskiej. Następne 100 tysięcy pochłonie modernizacja lokali socjalnych. Rozpocznie się też budowa świetlicy wiejskiej w Silpi (50 tysięcy złotych).

Zmodernizowane zostaną kolejne kotłownie w szkołach w Łachowie, Kurzelowie oraz budynku Urzędu Gminy Włoszczowa - ich łączny koszt wyniesie 550 tysięcy.

Ponad 150 tysięcy pochłonie realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie. Zabezpieczono również pieniądze na dalszą modernizację sieci ciepłowniczej (50 tysięcy złotych).

550 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na dokończenie projektu unijnego Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – zostały do wykonania wiaty śmietnikowe na osiedlach oraz monitoring miejski. Za 70 tysięcy gmina rozbuduje oświetlenie uliczne.

Samorząd planuje również dostosowanie budynku Urzędu Gminy dla potrzeb osób niepełnosprawnych - na ten cel przeznaczy 250 tysięcy złotych.

Ponad 600 tysięcy gmina Włoszczowa przekaże dla 25 swoich sołectw w ramach funduszu sołeckiego. Ochotnicze Straże Pożarne otrzymają wsparcie w łącznej kwocie około 200 tysięcy złotych.

Grzegorz Dziubek - burmistrz Włoszczowy

To budżet zoptymalizowany, bezpieczny z uwagi na wiele aspektów, między innymi niepewność. Rok temu, gdy przyjmowaliśmy budżet na 2020 rok nie wiedzieliśmy, że wybuchnie pandemia, która będzie miała istotny wpływ na dochody naszego samorządu. Tak samo nie wiemy, co będzie w 2021 roku.

 

Budżet w liczbach
Dochody – 90,7 miliona złotych, wydatki – 98,4 miliona zł (bieżące – 90 mln, majątkowe – 8,4 mln zł), deficyt – 7,7 miliona zł; najdroższe działy: oświata i wychowanie – 33,8 mln zł (w tym subwencja z budżetu państwa – 15,2 mln zł), pomoc społeczna – 32 mln, administracja publiczna – 8,5 miliona. Zadłużenie gminy na koniec 2020 roku – 23,3 mln zł. W przyszłym roku gmina Włoszczowa nie zamierza zaciągać żadnego kredytu.

/RB/