Przy nowo zakupionym stole zabiegowym: (od lewej) wójt Secemina Tadeusz Piekarski, dyrektor szpitala Rafał Krupa i wójt Radkowa Jarosław Dominik (fot. ZOZ Włoszczowa).

Gminy Secemin i Radków sfinansowały zakup nowoczesnego stołu zabiegowego na ortopedię włoszczowskiego szpitala

Dzięki dotacjom przekazanym przez gminy Secemin i Radków Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej szpitala we Włoszczowie został wyposażony w nowoczesny, mobilny stół zabiegowy z elektryczną regulacją wysokości.

Urządzenie to nie tylko poprawi komfort i bezpieczeństwo pacjentów, ale również usprawni pracę personelu medycznego. Serdecznie dziękujemy wójtom obu gmin oraz radnym za pomoc. Wsparcie to pozwoli zwiększyć poziom jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych udzielanych przez nasz szpital – mówi Rafał Krupa, dyrektor placówki.

/RB/