Komisja konkursowa wybrała najbezpieczniejsze gospodarstwa w powiecie włoszczowskim.

Gospodarstwo Tomasza Ślęzaka z Ewiny najbezpieczniejsze w powiecie włoszczowskim

Rozstrzygnięto konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w powiecie włoszczowskim. Pierwsze miejsce zdobyła zagroda Tomasza Ślęzaka z Ewiny w gminie Włoszczowa.

W tegorocznym XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne na terenie powiatu włoszczowskiego wzięło udział sześć posesji.

Zwycięzców wyłoniła komisja konkursowa w składzie: Damian Moroń – kierownik włoszczowskiej Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ireneusz Gliściński – wójt gminy Krasocin, Sylwester Kasprzyk – kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Włoszczowie, Robert Jurek – kierownik Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Włoszczowie oraz Anita Malmur – pracownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Komisja zadecydowała, że najbezpieczniejszym gospodarstwem rolnym w naszym powiecie w 2019 roku jest posesja Tomasza Ślęzaka z Ewiny. Gospodarstwo to zostało jednocześnie zakwalifikowane do regionalnego etapu konkursu.

Drugie miejsce przyznano Grzegorzowi Hartowi z Żelisławic, trzecie Rafałowi Lichosikowi z Chotowa, a czwarte Markowi Pośpiechowi z Łachowa.

Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” jest jednym z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach. Tegoroczną edycję objął swoim patronatem honorowym prezydent Polski Andrzej Duda.

Właściciele zgłoszonych gospodarstw mieli okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, a także poddania swoich gospodarstw profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, które przeprowadziła nasza komisja. Sprawdziliśmy zasady ochrony zdrowia i życia ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, żeby wyeliminować zagrożenia wypadkowe – opowiadał Damian Moroń z KRUS Włoszczowa.

/RB/

UDOSTĘPNIJ