Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Dudkiewicz (z prawej) gratuluje otrzymania absolutorium i wotum zaufania burmistrzowi Grzegorzowi Dziubkowi.

Jednogłośne absolutorium dla burmistrza Włoszczowy za wykonany budżet i wotum zaufania za raport o stanie gminy

20 czerwca Rada Miejska we Włoszczowie jednogłośnie udzieliła burmistrzowi Grzegorzowi Dziubkowi absolutorium za wykonany budżet 2023 oraz wotum zaufania za raport o stanie gminy również za ubiegły rok.

Na początku odbyła się debata nad 170-stronicowym raportem. Trwała ponad dwie godziny. Głos w dyskusji zabierały między innymi dwie mieszkanki Włoszczowy (Elżbieta Rogula i Monika Rekita), które jako jedyne, po raz pierwszy od 2019 roku, wzięły udział w dyskusji nad gminnym dokumentem.

W swoich przemówieniach miały zastrzeżenia do formy raportu, wskazywały między innymi na problem demografii (spadu liczby urodzeń dzieci), wyludniania miasta i gminy, braku perspektyw dla ludzi młodych i nowych miejsc pracy, odpływu ludzi w wieku produkcyjnym, rozwoju przedsiębiorczości, wskazywały na potrzebę budowy kolejnych żłobków, utworzenia budżetu obywatelskiego dla miasta, nie obyło się też bez dyskusji na temat kontrowersyjnego zakładu utylizacji padliny.

Do wypowiedzi mieszkanek odnieśli się podczas debaty między innymi burmistrz Grzegorz Dziubek, sekretarz gminy Henryka Skiba, radni Roman Sybis, Michał Szafrański i Jerzy Wiśniewski.

Proszę nam wierzyć, że my tutaj naprawdę nie śpimy ani nie patrzymy w telefony, tylko działamy na rzecz mieszkańców i dla ich dobra i robimy wszystko, żeby wszystkim żyło się lepiej, bo my również tutaj mieszkamy, żyjemy i chcemy, żeby było lepiej – stawił sprawę jasno radny Wiśniewski, który jako jedyny radny otrzymał brawa za swoje wystąpienie.

 

Tak naprawdę to naszą pracę ocenili w kwietniu wyborcy i ocenili ją w większości pozytywnie, dlatego pan Grzegorz Dziubek zasiada ponownie w fotelu burmistrza – skwitował dyskusję wiceprzewodniczący rady Szafrański.

Biorąc pod uwagę całokształt dokonań Grzegorza Dziubka w minionym roku Rada Miejska jednogłośnie (14 głosami za) udzieliła mu wotum zaufania za raport o stanie gminy. Wynik głosowania skwitowano brawami.

Chwilę potem Rada Miejska również jednomyślnie zagłosowała za absolutorium dla burmistrza za wykonany budżet 2023. Tutaj nie było żadnej dyskusji. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Młynarczyk przeczytał tylko sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu, oceniając go pozytywnie (podobną opinię wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach).

Ze sprawozdania wynikało, że ubiegłoroczne dochody Gmina zrealizowała w blisko 99 procentach w stosunku do planu, a wydatki w ponad 90%. Budżet 2023 zamknął się deficytem w kwocie około 11,6 miliona zł, choć planowano na początku zeszłego roku, że będzie o blisko 10 mln większy (21,4 mln). Zadłużenie na koniec 2023 wynosiło ponad 31,8 mln zł (34,4% dochodów), w tym 29,2 miliona stanowiły kredyty (zaciągnięte na inwestycje), a pozostałe 2,6 mln to wykupione obligacje. Samorząd na koniec roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Otrzymanego absolutorium i wotum zaufania pogratulował Grzegorzowi Dziubkowi przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Dudkiewicz. Burmistrz Dziubek podziękował na koniec słowami:

Razem, wspólnie możemy jeszcze więcej. Wierzę głęboko w to, że nadchodzące pięć lat nowej kadencji będzie dla nas owocne i pomyślne.

/RB/

UDOSTĘPNIJ