„Żadne euro, żadna złotówka nie została przez nas zaprzepaszczona” – powiedział burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek na sesji absolutoryjnej we wtorek, 25 czerwca.

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Włoszczowy. Radni wychwalili Grzegorza Dziubka za wielkie inwestycje (wideo)

Jednomyślnie Rada Miejska udzieliła burmistrzowi Włoszczowy wotum zaufania za stan gminy, a chwilę później absolutorium za wykonany budżet 2018. Radni byli pod wrażeniem, ile udało się zrobić w gminie w ubiegłym roku.

We wtorek, 25 czerwca w Urzędzie Gminy Włoszczowa miała miejsce ostatnia przed wakacjami sesja absolutoryjna Rady Miejskiej. Najpierw odbyła się debata nad raportem o stanie gminy za 2018 rok. Dokument ten obejmuje realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej. Obowiązek przedstawienia raportu o stanie gminy nakłada na władze samorządowe od tej kadencji ustawa.

Raport o stanie gminy za 2018 rok Grzegorz Dziubek zaprezentował radnym już w maju – zobacz raport

Radni Zbigniew Woldański i Dariusz Gieroń wychwalili burmistrza Dziubka między innymi za rewitalizację miasta, inwestycje drogowe, budowę przedszkola z pierwszym w historii żłobkiem, termomodernizację szkół oraz reformę edukacji, w wyniku której żaden nauczyciel nie stracił pracy w gminie.

Czytając ten raport byłem pod wrażeniem, ile udało się zrealizować w naszej gminie w ubiegłym roku. Uważam, że burmistrz ze swoim zespołem może być dumny i chodzić z podniesioną głową przez długie lata. Włoszczowa nam pięknieje. Rok 2018 był obfity w dokonania. Mam nadzieję, że pan burmistrz nie zwolni tempa i z taką samą siłą dalej będzie realizował kolejne inwestycje – zauważył radny Roman Sybis.

Radny Michał Szafrański dziękował za dobrą współpracę gminy ze stowarzyszeniami. Prosił o budowę brakujących wodociągów na wsiach. Podobne życzenie miał wiceprzewodniczący rady Jerzy Wiśniewski.

W miasto zostało wpompowane bardzo dużo pieniędzy. Proszę pomyśleć też o wsi. Dobrze byłoby zrealizować w tej kadencji brakującą kanalizację – sugerował radny Wiśniewski.

Po krótkiej dyskusji radni miejscy jednogłośnie (13 głosami za) zagłosowali za udzieleniem Grzegorzowi Dziubkowi wotum zaufania za przedstawiony raport o stanie gminy za 2018 rok. Na sali rozległy się brawa.

Chwilę później również jednomyślnie Rada Miasta Włoszczowy udzieliła burmistrzowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Nie było żadnej dyskusji. Skwitowanie, przypomnijmy, stanowi nie tylko ocenę działań związanych z pracą urzędu i wydatkowaniem przez burmistrza gminnych pieniędzy, ale jest również swoistym wyrazem zaufania radnych.

Sprawując ten urząd udowodnił pan, że jest pan niezwykle skutecznym samorządowcem, potrafiącym realizować ciekawe pomysły, a pana praca przyczyniła się do rozwoju i promocji naszej gminy – powiedział Grzegorz Dudkiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej.

Na koniec Grzegorz Dziubek podziękował radzie, sołtysom, swoim pracownikom i mieszkańcom za zgodę i dobrą współpracę, dzięki której udało się tak dużo zrobić w gminie.

Żadne euro, żadna złotówka nie została zaprzepaszczona. Wszystkie pieniądze możliwe do wzięcia zostały przez nas pozyskane i wykorzystane. Dzięki temu zmienia się nasza mała ojczyzna, nasze miasto i wsie. Myślę, że najbliższe pięć lat, które będziemy wspólnie realizować pokażą, że jeszcze więcej potrafimy zrobić dla naszej małej ojczyzny – stwierdził burmistrz Włoszczowy.

Rafał Banaszek

UDOSTĘPNIJ