Zarząd Powiatu Włoszczowskiego otrzymał jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium za wykonany budżet 2018; od lewej: Rafał Pacanowski, Małgorzata Gusta, Łukasz Karpiński i Dariusz Czechowski.

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu. Nie było żadnej dyskusji

Rada Powiatu Włoszczowskiego jednomyślnie udzieliła wotum zaufania zarządowi za stan powiatu w 2018 rok, a następnie absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Sesja rady odbyła się w piątek, 28 czerwca we włoszczowskim starostwie. Na początku przedstawiciel firmy Aesco Group z Warszawy przedstawił raport o stanie powiatu, opracowany przez tę firmę. Nie było żadnej debaty nad tym dokumentem – wszyscy radni obecni na sali konferencyjnej udzielili wotum zaufania zarządowi.

Podobnie było chwilę później, gdy głosowano nad absolutorium dla władz powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Tutaj również nie było żadnej polemiki i rada jednogłośnie udzieliła władzy skwitowania.

Dochody powiatu zrealizowano w ponad 98 procentach w stosunku do planu, natomiast wydatki w ponad 94 procentach. Zadłużenie samorządu na koniec 2018 roku wyniosło 7,2 miliona złotych, co – jak twierdził przedstawiciel firmy Aesco Group – nie jest duże w stosunku do dochodów budżetowych (około 14 procent).

/RB/

UDOSTĘPNIJ