Konkurs plastyczny na temat bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Włoszczowie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat wypadkom zapobiegamy”. Termin nadsyłania prac za pośrednictwem szkół upływa 31 marca.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia.

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej w formacie A3, w dowolnej technice obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym.

/RB/

UDOSTĘPNIJ