28 maja we włoszczowskim starostwie obradowali starostowie z całego województwa (fot. Starostwo Powiatowe).

Konwent starostów województwa świętokrzyskiego obradował we Włoszczowie. Dyskutowano nad reformą szpitalnictwa

28 maja we włoszczowskim Starostwie Powiatowym odbył się Konwent starostów. Gospodarzem spotkania był Dariusz Czechowski.

W posiedzeniu uczestniczyli starostowie i ich przedstawiciele z 13 powiatów województwa świętokrzyskiego, a także zaproszeni goście. Spotkanie prowadził przewodniczący konwentu - starosta buski Jerzy Kolarz.

Podczas konwentu omówiono wiele ważnych tematów, między innymi dyskutowano nad reformą szpitalnictwa w Polsce w związku z planowanymi zmianami w tym zakresie. Poruszono też temat wytycznych ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku klęski żywiołowej.

Podczas obrad Konwent powiatów udzielił poparcia dla działań marszałka i Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dotyczących starań w celu pozyskania środków rezerwy dla programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 w wysokości 444 milionów euro.

/RB/