Kadra krasocińskiej biblioteki z przedstawicielami gminy na czwartkowej gali w Pałacu Krasińskich w Warszawie (fot. GBP Krasocin).

Biblioteka z Krasocina na pierwszym miejscu w województwie i ósmym w Polsce. Jak to robi placówka imienia Feliksa Raka?

Gminna Biblioteka Publiczna imienia Feliksa Raka w Krasocinie zdobyła pierwsze miejsce w województwie i ósme w kraju w rankingu bibliotek 2019, ogłoszonym przez dziennik „Rzeczpospolita” oraz Instytut Książki.

Warto podkreślić, że placówka z Krasocina już po raz piąty z rzędu została najlepszą biblioteką województwa świętokrzyskiego oraz znalazła się w pierwszej dziesiątce najlepszych bibliotek w całym kraju, zajmując w tym roku ósme miejsce (tym samym powtórzyła wynik z 2016 roku).

W czwartek, 28 listopada w Pałacu Krasińskich w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której dyrektor biblioteki Magdalena Kowalczyk oraz wójt gminy Ireneusz Gliściński odebrali pamiątkowe dyplomy. W uroczystości uczestniczyły też wszystkie pracownice naszej biblioteki, a także rada Iwona Dusza, przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Krasocin.

Ireneusz Gliściński – wójt gminy Krasocin

Jako samorząd jesteśmy dumni z kolejnego, tak dużego sukcesu naszej biblioteki, który odzwierciedla pracę i zaangażowanie całej załogi, za co serdecznie dziękuję wszystkim paniom.

 

 

 

Była to już dziewiąta edycja rankingu, podczas którego przedstawiciele bibliotek i samorządów z pierwszej dziesiątki oraz najlepsi w województwie odbierają dyplomy.

Dodajmy, że spośród pozostałych bibliotek województwa świętokrzyskiego na 46 miejscu znalazła się Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna imienia Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej, a na 89 Miejsko-Gminna Biblioteka imienia Adama Mickiewicza w Połańcu.

Organizatorzy rankingu wysłali 2300 ankiet do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast (z wyłączeniem miast na prawach powiatu). Otrzymali 760 odpowiedzi.

Ankieta zawierała 26 pytań. Oceniano między innymi powierzchnię biblioteki i filii w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców, średnie zatrudnienie w placówce, liczbę godzin otwarcia biblioteki, wielkość księgozbioru, wielkość księgozbioru nabytego w ciągu dziesięciu lat, jako procent całego zbioru oraz zakupione nowe książki.

Punkty przyznawano również między innymi za dostępne dla czytelników tytuły prasowe, dostęp do nowych mediów oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowe punkty można było uzyskać także za działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne, czy literackie. 

W ankiecie znalazły się też pytania o alternatywne formy wypożyczania książek, udostępniania przez biblioteki ebooków, udział biblioteki w wydarzeniach ogólnopolskich promujących czytelnictwo oraz o nagrody i wyróżnienia branżowe, jakie dana biblioteka otrzymała w 2018 roku.

Rafał Banaszek

 

Biblioteka, która widzi potrzeby mieszkańców
Rozmowa z Magdaleną Kowalczyk, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej imienia Feliksa Raka w Krasocinie

Magdalena Kowalczyk

Jak Pani myśli, co jest kluczem do sukcesu zarządzanej przez Panią placówki?

Magdalena Kowalczyk: Na pewno kluczem do sukcesu biblioteki jest umiejętność współpracy z samorządem, szkołami, innymi instytucjami kultury, a także stowarzyszeniami i mieszkańcami. Biblioteka, która widzi potrzeby mieszkańców, jest w stanie tak dostosować swoją ofertę czytelniczą i kulturalną, aby była miejscem potrzebnym, ważnym dla lokalnej społeczności, miejscem chętnie odwiedzanym. Biblioteka w Krasocinie ma dużo szczęścia. Nasz wójt Ireneusz Gliściński i radni bardzo dbają o naszą placówkę, zawsze dostajemy pieniądze na nowości wydawnicze, sprzęt komputerowy i organizację wydarzeń kulturalnych. Mamy także wspaniałą kadrę. Pracownicy są kompetentni, życzliwi i bardzo zaangażowani w swoją pracę. Bardzo istotną kwestią jest dobra atmosfera w pracy i przychylność do pomysłów pracowników – u nas robimy burzę mózgów i wybieramy najlepsze projekty. Biblioteka w dzisiejszych czasach musi byś przede wszystkim widoczna, musi pokazywać co robi, a robi bardzo dużo. Dlatego ważna jest odpowiednia promocja instytucji: własna strona internetowa, fanpage, artykuły w prasie lokalnej, to zachęca ludzi do przyjścia na kolejne wydarzenia, bo widzą, że warto, że jest fajnie. Aplikujemy też do różnych programów, pozyskujemy dotacje zewnętrzne. Dzięki temu można organizować imprezy kulturalne na wysokim poziomie, zapraszać ciekawych ludzi – to również przyciąga użytkowników do bibliotek. Musimy być także dostępni – my pracujemy 53 godziny w tygodniu, mamy filie i punkty biblioteczne, oferujemy książkę na telefon, jesteśmy placówką dostępną dla osób niepełnosprawnych.

Jakie wydarzenia organizowała biblioteka w ostatnim czasie i jakie są plany na najbliższe miesiące?

Magdalena Kowalczyk: Oczywiście braliśmy udział we wszystkich ogólnopolskich akcjach bibliotecznych, to jest Narodowe Czytanie – w plenerze, połączone ze spotkaniem autorskim, Nocy Bibliotek – był pokaz sztuk magicznych, warsztaty mydlarskie, malowanie buziek. Organizowaliśmy wyjątkowe spotkania autorskie z Karolina Wilczyńską, ojcem Leonem Knabitem, Antonim Piechniczkiem, Moniką Sawicką, Dariuszem Rekoszem, a także przedstawienia teatralne dla dzieci (teatr Maska z Krakowa). Od siedmiu lat organizujemy cyklicznie Ogólnopolski Konkurs Poetycki imienia Feliksa Raka. W planach na najbliższe miesiące mamy: warsztaty gry na bum bum rurkach, warsztaty ozdób świątecznych, Gminne Dyktando o Pióro Wójta Gminy Krasocin, ferie – codzienne zajęcia dla dzieci, naukę programowania, akcje biblioteczne (na przykład Dzień Języka Ojczystego).

Pani Magdaleno, jak w dobie wszechobecnego Internetu zachęcić mieszkańców do czytania tradycyjnych książek?

Magdalena Kowalczyk: Na pewno fajną promocją czytelnictwa. Są spotkania autorskie – naoczne spotkanie z twórcą literackim to zawsze wyjątkowe doświadczenie. Nasza biblioteka prężnie uczestniczy w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, Mała Książka Wielki Człowiek. Bibliotekarki dwa razy w tygodniu odwiedzają przedszkola i czytają maluchom, prowadzimy Dyskusyjne Kluby Książki. To wszystko sprzyja promocji czytelnictwa książek.

Dziękuję za rozmowę.

Rafał Banaszek

UDOSTĘPNIJ