Występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej podczas uroczystości barbórkowych w Bukowie (fot. MOD Krasocin).

Krasocińska orkiestra miała pracowity ostatni weekend listopada. Uświetniła między innymi Barbórkę w Bukowie

Najpierw oprawa muzyczna Barbórki zakładu Lhoist w Bukowie, potem warsztaty w hotelu Ameliówka koło Kielc – Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Krasocina miała pracowity miniony weekend.

W piątek, 29 listopada muzycy wraz z grupą taneczną Aplauz uświetnili uroczystości barbórkowe w Bukowie.

Po odegraniu hymnu górniczego i złożeniu wiązanek kwiatów przed pomnikiem świętej Barbary na terenie zakładu Lhoist orkiestra wraz z górnikami przemaszerowała do miejscowego kościoła.

Tradycyjnie jak co roku cała grupa zatrzymała się przed przedszkolem samorządowym i tutaj dała krótki pokaz muzyczno-taneczny przed zebraną publicznością.

Po oprawie muzycznej w kościele orkiestra udała się do Małogoszcza, gdzie zaprezentowania się licznej grupie zaproszonych gości na imprezę barbórkową.

Nie był to jednak koniec zmagań muzycznych w tym dniu. Zaraz po powrocie do Krasocina muzycy spakowali swoje bagaże do autokaru i wyruszyli do Ameliówki koło Kielc na warsztaty, których celem było przygotowanie repertuaru do marcowego koncertu w Filharmonii Świętokrzyskiej.

/RB/

UDOSTĘPNIJ