Łącznica Czarnca-Włoszczowa Północ ma być gotowa w drugiej połowie tego roku.

Łącznica Czarna-Włoszczowa Północ będzie gotowa w drugiej połowie tego roku. Zwiększono dofinansowanie

O 767 tysięcy złotych wzrośnie unijne dofinansowanie projektu „Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca – Włoszczowa Północna”, którego realizacja stworzy nowe możliwości dla kolei w województwie świętokrzyskim, skróci czas podróży do Warszawy i ułatwi dotarcie pasażerom na północ Polski.

13 stycznia władze samorządowe naszego województwa oraz przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych podpisali aneks, który pozwoli na przeprowadzenie dodatkowych robót przy budowie łącznicy Czarnca-Włoszczowa Północ, a co za tym idzie - szybsze zakończenie przedsięwzięcia.

To jedno z najważniejszych w naszym regionie przedsięwzięć z obszaru komunikacji kolejowej, współfinansowane ze środków unijnych, dzięki któremu między innymi  skróci się czas podróży z Kielc do Warszawy przez Centralną Magistralę Kolejową, pasażerowie będą mogli skorzystać z dogodnych połączeń regionalnych oraz szybciej dotrzeć z Kielc do Poznania, Bydgoszczy, Trójmiasta czy Łodzi - mówi marszałek województwa Andrzej Bętkowski.

Cała inwestycja będzie kosztować 53,6 miliona złotych, z czego wartość dofinansowania z funduszy unijnych wyniesie 37,1 miliona. Projekt dotyczy budowy nowej linii kolejowej numer 582 o długości 3,2 kilometra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, która połączy posterunek odgałęźny Czarnca ze stacją Włoszczowa Północ.

Łącznica Czarnca-Włoszczowa Północ zwiększy możliwości przejazdu pociągów na terenie województwa świętokrzyskiego. Możliwa będzie bardziej atrakcyjna oferta połączeń międzyregionalnych między innymi w kierunku Warszawy i Łodzi. Skróci się tez czas dojazdu. Przewidywany czas przejazdu pociągów relacji Kielce-Warszawa skróci się do 2 godzin 20 minut. Będzie szybciej, bo pociągi nie będą musiały już zawracać przed wjazdem na CMK na stacji w Żelisławicach – tak, jak robią dotychczas.

Łącznica w gminie Włoszczowa będzie zelektryfikowana i przystosowana do ruchu dwukierunkowego. Zapewni przejazd pociągów pasażerskich z prędkością 100 kilometrów na godzinę, zaś towarowych 80 km/h. Oddanie trasy do użytku planowane jest na drugą połowę tego roku. Inwestycja ta jest znacznie opóźniona - pierwotnie miała być gotowa w 2019 roku. Kolej miała jednak problem z uzyskaniem wszystkich pozwoleń i decyzji administracyjnych.

/RB/

Zobacz również: https://www.moja-gazeta.com.pl/od-16-wrzesnia-zamknieta-droga-gminna-lachow-kuzki-trwa-budowa-lacznicy-kolejowej-w-czarncy