Uczestnicy ubiegłorocznego rajdu rowerowego szlakiem brygady NSZ przed Starostwem Powiatowym we Włoszczowie.

Latem odbędzie się III Rajd Rowerowy Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej NSZ

W sierpniu planowany jest III Rajd Rowerowy Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. W tym roku do powiatów kieleckiego i włoszczowskiego dołączą jeszcze konecki i jędrzejowski.

2 marca starosta włoszczowski Dariusz Czechowski i członek Zarządu Powiatu Małgorzata Gusta uczestniczyli w pierwszym spotkaniu roboczym, które zorganizowało Starostwo Powiatowe w Kielcach. Kolejne spotkanie miło miejsce 9 marca w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie.

Rajd Rowerowy Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych ma na celu promowanie aktywności fizycznej oraz walorów turystyczno-krajoznawczych powiatów w nim uczestniczących, a także popularyzowanie wiedzy na temat Brygady Świętokrzyskiej NSZ. Wstępny termin rajdu ustalono na początek sierpnia. Meta tradycyjnie będzie w Lasocinie (gmina Łopuszno). W tym roku organizatorem wydarzenia będzie powiat włoszczowski.

/RB/

Czytaj również: https://www.moja-gazeta.com.pl/rajd-rowerowy-szlakiem-brygady-swietokrzyskiej-narodowych-sil-zbrojnych-zakonczony-z-w-lasocinie