Firma Lhoist Bukowa z certyfikatem “Pracodawca przyjaznym pracownikom”

Należąca do belgijskiego koncernu spółka Lhoist Bukowa – producent wapna i wyrobów wapienniczych z gminy Krasocin została uhonorowana certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, przyznanym przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność".​​​​​​​

Lhoist Bukowa jest jedną z 2 firm w województwie świętokrzyskim i jedną z 20 w kraju, która otrzymała takie wyróżnienie w ramach 13 edycji konkursu. Uroczystość wręczenia certyfikatów odbędzie się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie w późniejszym terminie – poinformował szefa komisji zakładowej Lhoist Bukowa Dariusza Mietelskiego przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” przyznawany jest od 2007 roku polskim pracodawcom, którzy w swojej działalności stosują dobre praktyki w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. To jedyny taki konkurs, w którym kandydatów do nagrody zgłaszają sami pracownicy zrzeszeni w zakładowej organizacji związkowej.

/RB/