Tak wygląda mobilna aplikacja gminy Krasocin o nazwie "My Local News".

Lokalne newsy z Krasocina. Zobaczcie nową mobilną aplikację na telefony

Gmina Krasocin uruchomiła darmową aplikację na smartfony o nazwie „My Local News”, która umożliwi administracji lokalnej dotarcie do mieszkańców z istotnymi dla nich informacjami.

Dzięki tej aplikacji dowiemy się o ważnych wydarzeniach w gminie oraz sprawach dnia codziennego, to jest wydarzeniach kulturalnych, gospodarce komunalnej – wywóz śmieci, sprawach podatkowych, spotkaniach w sołectwach, zagrożeniach (wyłączenie prądu, czy skażenie wody). Dokładna instrukcja instalacji aplikacji „My Lokal News” znajduje się tutaj.

/RB/

UDOSTĘPNIJ