Ada Dyksińska i Maja Świerczyńska z szóstej klasy szkoły w Czostkowie zdobyły sukces w wojewódzkim konkursie o Internecie (fot. SP Czostków).

Maja i Ada działają razem dla lepszego Internetu. Sukces uczennic szóstej klasy z Czostkowa

Maja Świerczyńska ze Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Czostkowie zajęła pierwsze miejsce w województwie, a jej klasowa koleżanka Ada Dyksińska – trzecie w konkursie Działajmy razem dla lepszego Internetu, zorganizowanym w ramach IX Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu.

Konkurs zorganizował Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Podsumowanie odbyło się 14 lutego.

Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest od 2011 roku. Uczniowie papieskiej szkoły w Czostkowie od pierwszej edycji tego konkursu biorą w nim udział, zdobywając miejsca na podium lub wyróżnienia. Od wielu lat opiekunem nagradzanych uczniów jest Anna Lechowicz, nauczyciel informatyki z Czostkowa.

/RB/

UDOSTĘPNIJ