Mapy na kliknięcie. Koniec z kolejkami w urzędzie!

Powiat Włoszczowski przystąpił do realizacji projektu

E-GEODEZJA – CYFROWY ZASÓB GEODEZYJNY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

 

 

Dzięki temu projektowi Starostwo Powiatowe we Włoszczowie potwierdzi swoją pozycję w gronie urzędów nowoczesnych, wykorzystujących dostępne technologie informatyczne do realizowanych przez nie zadań, zapewniając ich beneficjentom – mieszkańcom powiatu, inwestorom, geodetom i innym zainteresowanym – szybkie i sprawne prowadzenie ich spraw.

 

Co zyskasz dzięki projektowi

  • W ramach pozyskanego dofinansowania możliwe będzie wdrożenie i rozwój e- usług świadczonych przez administrację geodezyjną umożliwiających obsługę zainteresowanych za pośrednictwem technik internetowych. Dzięki temu będzie można uzyskać dokumenty geodezyjne niezbędne np. do opracowania projektów budowlanych, realizacji inwestycji, czy do obrotu nieruchomościami bez wychodzenia z domu.
  • Wdrażane techniki przyczynią się również do optymalizacji działań administracji publicznej poprzez przyspieszenie procesów inwestycyjnych i decyzyjnych, co przełoży się bezpośrednio na szybsze załatwianie spraw mieszkańców naszego powiatu.
  • Projekt zakłada także wdrożenie wielu e-usług kierowanych bezpośrednio do wykonawców prac geodezyjnych, co będzie stanowić wsparcie dla sprawniejszej i szybszej ich realizacji.
  • W ramach projektu zostanie również dokonana cyfryzacja danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu na terenie powiatu włoszczowskiego, co umożliwi łatwiejszy dostęp do informacji z tego zakresu między innymi dla potencjalnych inwestorów.

Do kogo projekt jest kierowany

  • Obywatele

  • Wykonawcy prac geodezyjnych

  • Projektanci

  • Komornicy sądowi

Informacje o projekcie
Całkowita wartość projektu: 1 545 613,00 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 1 454 212,99 PLN
Wartość dofinansowania z EU: 1 236 081,04 PLN
Okres realizacji: 2018 – 2020
Szczegółowe informacje
Dostępne są na stronie: www.powiat-wloszczowa.pl
oraz telefonicznie: 504753136, 504753181
lub w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego we Włoszczowie

 

                                    

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” Osi VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

UDOSTĘPNIJ