We Włoszczowie odbyła się 13 edycja międzynarodowych zawodów tańca breakdance (fot. Dom Kultury Włoszczowa).

Międzynarodowe zawody tańca breakdance we Włoszczowie. Wystąpili tancerze z trzech krajów

54 osoby z Polski, Rumunii i Ukrainy wzięły udział w wymianie młodzieżowej pod nazwą Breakdance Nation (Breaking Nation).

Spotkanie odbyło się w dniach 10-17 listopada we Włoszczowie oraz w Poroninie koło Zakopanego.

W ramach projektu zorganizowano między innymi zajęcia integracyjne, warsztaty uczące pracy w zespole międzynarodowym, warsztaty z komunikacji, breakingu, wieczory kulturowe, warsztaty taneczne dla dzieci, grę miejską. 

Finałem spotkania był udział uczestników w organizowanych corocznie przez Dom Kultury i gminę Włoszczowa zawodach tańca breakdance (zawody w breakingu). W tym roku odbyła się 13 edycja tej imprezy.

Projekt sfinansowano z funduszy programu Erasmus+, które pozyskał włoszczowski Dom Kultury.

/RB/

UDOSTĘPNIJ